Amstelodamumlezing over De Nieuwe Kerk

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Spreker: Carolina Lenarduzzi over de vroege geschiedenis van de Nieuwe Kerk. Carolina Lenarduzzi is jurist en historicus. Zij promoveerde op een cultuurhistorisch proefschrift over de katholieke subcultuur in de Noordelijke Nederlanden tussen 1570 en 1750. In haar lezing bouwt zij voort op de bijdrage die ze leverde aan het jaarboek 2023 van Amstelodamum over de […]

Verjaardag Amstelodamum

Op 6 april van dit jaar bestaat Amstelodamum 124 jaar! Op die dag van het jaar 1900 werden de statuten vastgesteld van het Genootschap Amstelodamum. Sindsdien voerde Amstelodamum actie tegen het verdwijnen van gebouwd cultureel erfgoed en publiceerde het genootschap vele, vele artikelen en boeken over de geschiedenis van Amsterdam. Bladeren door deze publicaties? Klik […]

Rondleiding kunst en architectuur in het UMC locatie AMC

AMC Meibergdreef 9, Amsterdam

Dankzij bruiklenen van particuliere verzamelaars en met behulp van de zogeheten 1%-regeling werd begin jaren tachtig van de vorige eeuw de basis gelegd voor de uitzonderlijke en omvangrijke kunstcollectie van het AMC. Aanvankelijk verwierf het ziekenhuis vooral Nederlandse schilderkunst uit een recent verleden: de jaren vijftig, zestig en zeventig. Later kwam de nadruk te liggen […]

€10

Wandeling Staalmanpleinbuurt

Podieum Abraham Staalmanplein 12, Amsterdam

Deze wandeling was in de vorige Nieuwsbrief al aangekondigd voor april. Hij is verplaatst naar zaterdag 1 juni. De wandeling door deze in de jaren vijftig en zestig gebouwde buurt wordt voorafgegaan door een korte lezing over de recent afgeronde renovatie van de buurt en de ideeën die daaraan ten grondslag lagen. Daarna kunnen we […]

€5

Amstelodamumlezing

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Amstelodamumlezingen worden zes keer per jaar gegeven in het Stadsarchief door een auteur van een publicatie van Amstelodamum, op zondagmiddag van drie tot vijf. Save the date, graag tot dan! Nadere informatie volgt.

Amstelodamumlezing

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Amstelodamumlezingen worden zes keer per jaar gegeven in het Stadsarchief door een auteur van een publicatie van Amstelodamum, op zondagmiddag van drie tot vijf. Save the date, graag tot dan! Nadere informatie volgt.

Amstelodamumlezing

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Amstelodamumlezingen worden zes keer per jaar gegeven in het Stadsarchief door een auteur van een publicatie van Amstelodamum, op zondagmiddag van drie tot vijf. Save the date, graag tot dan! Nadere informatie volgt.