NIEUW JAARBOEK 2018 ‘DE OUDE KERK VAN AMSTERDAM’

 

Update april 2019: lees ook de reactie van Henri Defoer en Molly Faries op het artikel van Bas Dudok van Heel over het hoogaltaar in de Oude Kerk.

De Oude Kerk, het oudste stenen gebouw van Amsterdam, stond als parochiekerk bovenaan in de rangorde van de Amsterdamse Kerken. De snelle groei van de welvaart en de daarmee gepaard gaande groei van de kerk leidde tot een reeks van verbouwingen en uitbreidingen, waardoor de oppervlakte van de Oude Kerk in twee eeuwen verdrievoudigde. Vanuit verschillende vakdisciplines belichten auteurs uiteenlopende facetten van de geschiedenis van de Oude Kerk: het gebouw, zijn functies, kerkschatten, orgels en gebruikers. In de vijftiende en zestiende eeuw werden grootscheepse decoraties aangebracht en prachtige altaarstukken vervaardigd. Hoewel de bronnen ons maar voor een deel informeren over de kerkelijke geloofsbeleving van de Amsterdammers, zullen zij troost en steun hebben gevonden in de kerk en de hulp van de heiligen hebben ingeroepen. Veel ging bij de Beeldenstorm en de Alteratie verloren, maar een paar bijzondere kunstwerken waaronder een kostbare massief-zilveren monstrans werden door toedoen van de katholieke brouwer Cornelis Jacobszoon gered. Muziek speelde altijd een belangrijke rol in de Oude Kerk. Het grote Vater/Muller-orgel uit 1736, geldt als een van de mooiste orgels van Nederland. Dit orgel verving het al even befaamde Niehoff-orgel uit de zestiende eeuw, dat organist Jan Pieterszoon Sweelinck bespeelde. In de zeven eeuwen van zijn bestaan vervulde de Oude Kerk vele functies. Zo diende de de geheimzinnige IJzeren Kapel als archiefbewaarplaats van de belangrijkste oorkondes en veroordeelde de Amsterdamse schepenbank overtreders tot openbare boetetochten naar de Oude kerk. Nieuwe functies ontstonden, andere verdwenen, maar de cultuurhistorische waarde van de Oude Kerk is van een blijvende betekenis.

Word lid van Amstelodamum en ontvang het jaarboek ‘De Oude Kerk van Amsterdam’ en als extra welkomstgeschenk het jaarboek ‘Oeroud Amsterdam’, de succesvolle publicatie over een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van Amsterdam.

Opgeven bij: Genootschap Amstelodamum,
Antwoordnummer 10016,
2400 VB Alphen aan den Rijn (postzegel niet nodig)
of via de mail: aanmelden.

Alleen het boek bestellen? Gebruik dan het bestelformulier.