Laatste afgelopen Evenementen

Lezing Willem van Bennekom

ACHV Keizersgracht 218b, Amsterdam

Op dinsdag 23 november 13.30 uur zal oud-voorzitter Willem van Bennekom een lezing geven over 'De bezettingsgeschiedenis van het Genootschap Amstelodamum 1940-1945'. Deze lezing is het eerste resultaat van de samenwerking die ACHV en Amstelodamum zijn aangegaan. Na een korte introductie op de ontstaansgeschiedenis van het genootschap gaat Willem van Bennekom in op zijn onderzoek […]

Excursie grafzerken in de Waalse Kerk

Waalse Kerk Walenpleintje, Amsterdam

Onze oud-voorzitter Willem van Bennekom leidt ons langs de grafzerken in de Waalse Kerk. Samen met Céline Oldenhage (MA student Reinwardt Academie) deed hij onderzoek naar de zerken en de lotgevallen van de duizenden die hier in de periode tussen de Alteratie (1578) en de invoering van het begraafverbod (1866) zijn begraven. Het onderzoek leverde […]

Stadswandeling Amsterdam-Oost. De annexatie van de Watergraafsmeer

Kunsthistoricus Arjan Vader neemt ons deze keer mee op verkenning naar sporen van de annexatie van 1921. Op zaterdagmorgen 2 oktober wandelen we zo’n 2,8 km vanaf de Weesperzijde bij de Nieuwe Amstelbrug naar de kruising Middenweg-Hogeweg. Onderweg passeren we een aantal zichtbare en onzichtbare herinneringen aan de annexatie van 1921. Arjan vertelt er ter […]