‘Amsterdam Diaries and Other Stories of the Self’-conferentie

Universiteitsbibliotheek Singel 425, Amsterdam, Nederland

Met het 750-jarig jubileum op komst hebben de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit de handen ineen geslagen en academici, artiesten en anderen uitgenodigd om hun onderzoek en kennis te delen over een specifiek onderwerp: Amsterdamse dagboeken en andere verhalen van het eigene. Drie dagen lang zullen er presentaties, workshops, een ronde tafelsessie en […]

Verjaardag van Amsterdam in het Stadsarchief

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Amsterdam wordt dit jaar 748 jaren jong en zoals gebruikelijk viert het Stadsarchief dat! Dit jaar gebeurt dat in het weekend van 27, 28 en 29 oktober. Op Vrijdag 27 oktober om 16.30 uur is de onthulling van het Tolprivilege en uitspreken van verjaardagswens voor de stad door Nachtburgemeester Freek Wallagh. Het Tolprivilege kan vervolgens […]

Amstelodamumlezing Ranjith Jayasena

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

De tweede in een reeks van drie Amstelodamumlezingen Spreker: Ranjith Jayasena over de fascinerende zoektocht naar sporen van het kasteel Huis ten Bosch in Weesp. Jayasena werkte zelf mee aan het uitvoerige archeologische onderzoek dat in 2022 op een schapenweide in Weesp werd uitgevoerd met alle hedendaagse technologische middelen, van electromagnetische inductie tot drones. Stond […]

Boekpresentatie jaarboek in De Nieuwe Kerk van Amsterdam met lezingenprogramma

De Nieuwe Kerk De Dam, Amsterdam

Het honderdvijftiende jaarboek van Amstelodamum is gewijd aan de geschiedenis van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gert Eijkelboom en Gabri van Tussenbroek (hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten aan de UvA), beiden gespecialiseerd in de bouwgeschiedenis van Amsterdam, vormden samen de redactie van dit boek. Zij werden bijgestaan door vijf auteurs, zowel architectuurhistorici als onderzoekers die […]

Amstelodamumlezing Joop Koopmans

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

De derde in de reeks van drie Amstelodamumlezingen in het najaar van 2023 Spreker: Joop Koopmans over achttiende-eeuwse Amsterdamse nieuwjaarskranten, de voorlopers van de kaarten die krantenbezorgers tegenwoordig aan het einde van het jaar aan de deur overhandigen, hopend op een gulle gift. Koopmans laat zien dat deze gewoonte past in een eeuwenoude traditie van […]

Amstelodamumlezing Ilja Nieuwland

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Cultuur- en wetenschapshistoricus dr. Ilja Nieuwland vertelt over de lange geschiedenis van het Weesperpoortstation en de spoorweg-infrastructuur in Amsterdam voor de Tweede Wereldoorlog. Een tijd waarin opportunisme, tegengestelde belangen en - af en toe - regelrechte paniek een systeem creëerden dat meer weg had van Parijs, Berlijn of Londen dan van het huidige Amsterdam. En […]

Amstelodamumlezing Judith Brouwer

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Spreker: Judith Brouwer over het bewogen leven van een alleenstaande Amsterdamse uit de zeventiende eeuw. Tijdens het in kaart brengen van een collectie gekaapte post uit 1673 trof dr. Judith Brouwer, datacurator & onderzoeksdatamanager bij het Huygens Instituut, ruim vijftig brieven aan die nog niet bekend waren. In deze lezing gaat zij nader in op […]

Amstelodamumlezing over De Nieuwe Kerk

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Spreker: Carolina Lenarduzzi over de vroege geschiedenis van de Nieuwe Kerk. Carolina Lenarduzzi is jurist en historicus. Zij promoveerde op een cultuurhistorisch proefschrift over de katholieke subcultuur in de Noordelijke Nederlanden tussen 1570 en 1750. In haar lezing bouwt zij voort op de bijdrage die ze leverde aan het jaarboek 2023 van Amstelodamum over de […]

Verjaardag Amstelodamum

Op 6 april van dit jaar bestaat Amstelodamum 124 jaar! Op die dag van het jaar 1900 werden de statuten vastgesteld van het Genootschap Amstelodamum. Sindsdien voerde Amstelodamum actie tegen het verdwijnen van gebouwd cultureel erfgoed en publiceerde het genootschap vele, vele artikelen en boeken over de geschiedenis van Amsterdam. Bladeren door deze publicaties? Klik […]

Rondleiding kunst en architectuur in het UMC locatie AMC

AMC Meibergdreef 9, Amsterdam

Dankzij bruiklenen van particuliere verzamelaars en met behulp van de zogeheten 1%-regeling werd begin jaren tachtig van de vorige eeuw de basis gelegd voor de uitzonderlijke en omvangrijke kunstcollectie van het AMC. Aanvankelijk verwierf het ziekenhuis vooral Nederlandse schilderkunst uit een recent verleden: de jaren vijftig, zestig en zeventig. Later kwam de nadruk te liggen […]

€10