maandblad 2018

Amstelodamum 2018 / januari – maart
Bestel deze uitgave

Amstelodamum 2018/ januari – maart

Maandblad voor de kennis van Amsterdam
Aflevering 1 van 2018 bevat de volgende artikelen:

 

 

Tijdreizen in de Plantage

De negentiende eeuw kende een periode van ‘spectacularisering’ van geschiedenis. Ook enkele commerciële ‘verm

aaksmusea’, zoals het panorama en het wassenbeeldenmuseum, presenteerden het verleden als een spektakel. Dit soort trekpleisters heeft bijgedragen aan het toegankelijk maken van geschiedenis voor een breed publiek. Tessel Dekkerlicht de trend toe aan de hand van het tentoonstellen van Het beleg van Haarlem inhet Panorama (1880-1910).

Zomertheater Frascati in de Plantage

Eind jaren zeventig van de negentiende eeuw verrees het zomertheater Frascati aan de Plantage Middenlaan, gebouwd in opdracht van Gustave Prot. Met het in mei 1879 geopende ‘Nieuw-Frascati’ zetten de toneeldirecteuren vader en zoon Prot de roemruchte schouwburg Frascati in de Nes voort.
Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer beschrijven hoe vader en zoon Prot vooral bekendheid verwierven als decoratieschilders en makers van toneeldecors en kostuums.

De kruisweg in de Mozes en Aäronkerk

Begin 1901 kreeg het beeldhouwersatelier Van den Bossche en Crevels de opdracht een kruisweg te maken in de Mozes en Aäronkerk. De laatste onderdelen van dit kunstwerk kwamen gereed in 1921. Pierre Elysée van den Bossche deed het figuratieve werk, Willem Crevels nam het ornamentele werk op zich. Angeline Joordensbeschrijft hoe de beide mannen, die onder meer werk leverden voor de Sint-Nicolaaskerk, te werk gingen.

En verder: het Amsterdam van Aart Oxenaar en boekbesprekingen van Mes frères! De Waalse kerk in Amsterdam; Kijk Amsterdam, 1700-1800. De mooiste stadsgezichten en De toren van de Gouden Eeuw.