Omslag Amstelodamum 1-2024

Frank van Vree over De Bezette Stad als ‘dynamisch monument’

Afgelopen najaar verscheen De Bezette Stad, de bijna vier en een half uur durende documentaire van Steve McQueen over Amsterdam tijdens de Duitse bezetting. Al snel volgden lovende kritieken in de media, onder meer over de uitzonderlijke opzet van de film: de beelden...
De nieuwe Amstelodamum

De nieuwe Amstelodamum

Een groot deel van het Amsterdamse leven speelt zich buiten af, op straat. Dat was ook al zo in de zeventiende en achttiende eeuw. Bob Pierik reconstrueert het toenmalige gebruik van de openbare ruimte aan de hand van de precariogelden die particulieren moesten...

Lees meer

Digitaal archief

Al onze publicaties vanaf 1900 (behalve de laatste vijf jaar) zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst. Klik hier om naar het archief te gaan.