‘Amsterdam Diaries and Other Stories of the Self’-conferentie

Universiteitsbibliotheek Singel 425, Amsterdam, Nederland

Met het 750-jarig jubileum op komst hebben de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit de handen ineen geslagen en academici, artiesten en anderen uitgenodigd om hun onderzoek en kennis […]

Verjaardag van Amsterdam in het Stadsarchief

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Amsterdam wordt dit jaar 748 jaren jong en zoals gebruikelijk viert het Stadsarchief dat! Dit jaar gebeurt dat in het weekend van 27, 28 en 29 oktober. Op Vrijdag 27 […]

Amstelodamumlezing Ranjith Jayasena

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

De tweede in een reeks van drie Amstelodamumlezingen Spreker: Ranjith Jayasena over de fascinerende zoektocht naar sporen van het kasteel Huis ten Bosch in Weesp. Jayasena werkte zelf mee aan […]

Amstelodamumlezing Joop Koopmans

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

De derde in de reeks van drie Amstelodamumlezingen in het najaar van 2023 Spreker: Joop Koopmans over achttiende-eeuwse Amsterdamse nieuwjaarskranten, de voorlopers van de kaarten die krantenbezorgers tegenwoordig aan het […]

Amstelodamumlezing Ilja Nieuwland

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Cultuur- en wetenschapshistoricus dr. Ilja Nieuwland vertelt over de lange geschiedenis van het Weesperpoortstation en de spoorweg-infrastructuur in Amsterdam voor de Tweede Wereldoorlog. Een tijd waarin opportunisme, tegengestelde belangen en […]

Amstelodamumlezing Judith Brouwer

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Spreker: Judith Brouwer over het bewogen leven van een alleenstaande Amsterdamse uit de zeventiende eeuw. Tijdens het in kaart brengen van een collectie gekaapte post uit 1673 trof dr. Judith […]

Amstelodamumlezing over De Nieuwe Kerk

Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32

Spreker: Carolina Lenarduzzi over de vroege geschiedenis van de Nieuwe Kerk. Carolina Lenarduzzi is jurist en historicus. Zij promoveerde op een cultuurhistorisch proefschrift over de katholieke subcultuur in de Noordelijke […]

Verjaardag Amstelodamum

Op 6 april van dit jaar bestaat Amstelodamum 124 jaar! Op die dag van het jaar 1900 werden de statuten vastgesteld van het Genootschap Amstelodamum. Sindsdien voerde Amstelodamum actie tegen […]

Rondleiding kunst en architectuur in het UMC locatie AMC

AMC Meibergdreef 9, Amsterdam

Dankzij bruiklenen van particuliere verzamelaars en met behulp van de zogeheten 1%-regeling werd begin jaren tachtig van de vorige eeuw de basis gelegd voor de uitzonderlijke en omvangrijke kunstcollectie van […]

€10