Boottocht langs de Amsterdamse School bruggen

Zaterdag 24 juni 2017
Van 10:00 tot 12:00 uur
Afvaartplaats Reederij Kooij
Rokin t/o 125

Het jaar 2016 stond in het teken van 100 jaar Amsterdamse School. De jaarvergadering van Amstelodamum, met de aansluitende excursie werd toen – heel toepasselijk – gehouden in het Amsterdamse School Museum ‘Het Schip’.

Tijdens het Open Monumentenweekend hield Sebastiaan Baggelaar een lezing voor de leden over de bruggen uit de bouwperiode van de Amsterdamse School. Sebastiaan, auteur van het prachtige boek ‘Piet Kramer. Bruggenbouwer van de Amsterdamse School’, ging toen nader in op de filosofie van de Amsterdamse School bruggen, de vormgeving en de bijzondere details.

Piet Kramer ontwierp zo’n 250 bruggen en drukte daarmee een stempel op het uiterlijk van Amsterdam. Nergens anders ter wereld is er ooit zoveel aandacht geweest voor de uitstraling van de brug. De uitbundig ontworpen bruggen staan bekend om het smeedijzer-, metsel-, en beeldhouwwerk.

Met deze excursie willen we aan het verzoek van leden voldoen om de Amsterdamse School bruggen nu ook vanaf het water te gaan bekijken. Sebastiaan Baggelaar is weer bereid deze bijzondere bouwwerken nader toe te lichten.

Wilt u aan de excursie deelnemen, maak dan € 19,50 over op rekening NL49INGB0000052391 t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘Boottocht Amsterdamse School’. Uw betaling geldt als aanmelding.

 

JAARVERGADERING en EXCURSIE TENTOONSTELLING EEN ‘BETERE STAD’

Zaterdag 22 april 2017
Van 12:00 tot 15:00 uur
Stadsarchief
Vijzelstraat 32

12.00 – 12.15 uur: Inloop

12.15 – 13.00 uur: Jaarvergadering: zie voor de agenda en de stukken de website: www.amstelodamum.nl

13.00 – 13.15 uur: Pauze met koffie of thee

Excursie tentoonstelling een ‘Betere Stad’

 13.15 – 14.00 uur: Inleiding op de tentoonstelling door Aart Oxenaar, directeur   Monumenten & Archeologie gemeente Amsterdam

14.00 – 15.30 uur: Bezoek aan de tentoonstelling

 Het onderwerp van deze tentoonstelling is het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) dat ontwikkeld werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw, toen de stad nodig moest uitbreiden. Het Algemeen Uitbreidingsplan en zijn belangrijkste ontwerper, Cornelis van Eesteren, is van onschatbare waarde geweest voor de (stedenbouwkundige) ontwikkeling van Amsterdam. Vier stijlkamers, die corresponderen met de jaren 1935 (ontwerp), 1958 (uitvoering), 2000 (herstructurering) en 2017 (herwaardering), tonen de gedrevenheid, passie en daadkracht achter het ontwerp en de uitvoering van het AUP, maar ook de tegenkrachten en de weerbaarheid van bijvoorbeeld haar inwoners. De bezoeker maakt een reis door de tijd en ervaart op die manier de waarde van het AUP toen en nu.

Aanmelden:

Wilt u aan de excursie deelnemen, maak dan € 8,50 over op rekening NL49INGB0000052391 t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘Betere Stad’. Uw betaling geldt als aanmelding. Introducees zijn van harte welkom.

Komende excursies:

Zaterdag 20 mei: stadswandeling in Nieuw – West in samenwerking met het Van Eesteren Museum.

Zaterdag 24 juni: boottocht langs de Amsterdamse School bruggen

 

EXCURSIE NAAR HET VENDUHUIS DE ELAND

Zaterdag 1 april 2017
Van 11:00 tot 12:30 uur
Venduhuis De Eland - De Zon

EXCURSIE NAAR HET VENDUHUIS DE ELAND – DE ZON

Zaterdag 1 april 2017, 11.00 uur,

Venduhuis De Eland – De Zon, Weesperstraat 110, 1112 AP Diemen. 

Het Amsterdamse Venduhuis De Eland – De Zon vindt zijn oorsprong in twee verschillende grote Amsterdamse veilinghuizen, het toenmalige veilinghuis De Eland aan de Elandsgracht en het veilinghuis De Zon aan de Singel.

‘De Zon’, in 1796 opgericht door de familie Gijzelman, is één van de oudste veilinghuizen van Nederland. De oorspong van ‘De Eland’ is van recenter datum, namelijk 1913. In 1997 zijn de beide huizen samengevoegd en gaan sindsdien verder onder de naam ‘Venduhuis De Eland en De Zon’ aan de Elandsgracht.

De groei van het bedrijf en de steeds moeilijker bereikbaarheid in de Amsterdamse binnenstad, noopt tot een verhuizing naar Diemen waar meer ruimte beschikbaar is voor de toonzalen en de bezoekers.

Met vijf veilingen per jaar, met tussen de vier en vijf duizend kavels en vele duizenden bezoekers, is het Venduhuis het grootste veilinghuis van Nederland.

Voor de leden van Amstelodamum wordt een aparte excursie naar dit bijzondere Amsterdamse veilinghuis georganiseerd.

 

Programma:

11.00 – 11.30 uur: Ontvangst met koffie of thee en gebak in het Venduhuis, Weesperstraat 110, 1112 AP Diemen

11.30 – 12.30 uur: Inleiding over het Venduhuis gevolgd door een rondleiding algemene kunst en antiek veiling

12.30 – 17.00 uur: Kijkdag: vrije rondgang

Wilt u aan de excursie deelnemen, maak dan € 5,- over op rekening NL49INGB0000052391 t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘Venduhuis’. Uw betaling geldt als aanmelding.

 

 

De Noord-Zuidlijn en de vroegste geschiedenis van Amsterdam

Zaterdag 25 februari 2017
Van 12:00 tot 14:00 uur
Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32

In het archeologisch onderzoek bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn in 2005-2010 stond de rivier de Amstel centraal. De diepe bouwputten gaven toegang tot de onderste lagen van de rivierbedding tot 12 m onder NAP. Daarmee kwam nieuwe informatie voorhanden over ontwikkelingen in het landschap en vooral de waterhuishouding vanaf 3.000 v. Chr. Deze spelen een cruciale rol in de vroege geschiedenis van Amsterdam. Volgens de stratigrafische situatie op het Rokin vormde de (huidige) rivier de Amstel zich hier rond. 1.000 v. Chr. De bedding volgde een oude getijdegeul die ergens tussen 3.000 en 1.500 v. Chr actief was. Archeologische vondsten in de getijdegeul gaan terug tot het late Neolithicum. Ze leveren tot nu toe het oudste bewijs voor menselijke bewoning ter plekke in het natte veenlandschap. Nu was er in 2.400-2.000 v. Chr geen sprake van een vaste nederzetting, maar eerder van geïsoleerde boerderijen. Op basis van archeologische voorwerpen uit het Rokin en Damrak lijkt de semi-permanente bewoning zich door te zetten vanaf 900 v. Chr (Bronstijd) tot 1.000 n Chr (vroege Middeleeuwen). Toen kwam hierin een kentering door drastische klimatologische en landschappelijke veranderingen. Het veen werd droger en toegankelijker en het IJ kreeg via de Zuiderzee een open verbinding met de Noordzee. De monding van de Amstel werd dè ideale plek voor een handelsnederzetting in een scheepvaartnetwerk. Volgens archeologische vondsten in Amsterdam was een permanente nederzetting aan de Amstel kort voor 1.200 n. Chr een feit. Lang is aangenomen dat Amsterdam is ontstaan als een dorp van boeren van vissers, maar uit archeologisch onderzoek is gebleken dat 13de-eeuws Amsterdam een nederzetting was van diverse ambachten en handelscontacten die tot ver over de huidige landsgrenzen reikten.