Vacature voorzitter bestuur Amstelodamum

Amstelodamum – Uniek genootschap voor iedereen die meer wil weten over (historisch) Amsterdam

Het Genootschap Amstelodamum heeft als doel de belangstelling voor heden en verleden van Amsterdam te stimuleren. Dit doel vertaalt zich jaarlijks in vier afleveringen van het tijdschrift Amstelodamum en een aantrekkelijk uitgegeven boek met nieuw historisch onderzoek over een onderwerp dat een breed publiek aanspreekt – in 2018 De Oude Kerk, in 2019 eten en drinken in Amsterdam, in 2022 Amsterdammers en hun juridische geschillen. Verder organiseert Amstelodamum excursies en lezingen en neemt het deel aan het Amsterdam Erfgoed Overleg. Het genootschap heeft ruim 800 leden en beschikt over de culturele anbi-status. Meer informatie over het genootschap en zijn activiteiten is te vinden op onze website www.Amstelodamum.nl.

Het genootschap is op zoek naar een nieuwe voorzitter en roept belangstellenden op te reageren.

De ambitie voor de komende jaren:
Amstelodamum begon in 1900 als actiegroep voor het behoud van de met demping bedreigde Reguliersgracht. Kort daarna werd ook gestart met publicaties. Nu, meer dan een eeuw later, heeft het activisme plaatsgemaakt voor het publiceren van wetenschappelijk verantwoorde, maar ook voor een breed publiek aantrekkelijke publicaties over de geschiedenis van de stad. Al onze publicaties sinds 1902 zijn digitaal toegankelijk gemaakt via onze website.

Amsterdam is een groeiende stad en permanent in verandering. Nieuwe generaties Amsterdammers verhouden zich steeds opnieuw tot de geschiedenis en het erfgoed van de stad. Daarom moeten de verhalen van Amsterdam steeds weer verteld worden, omdat die verhalen de identiteit en de kwaliteit van de stad mede bepalen: wat was, is en wordt Amsterdam? De komende jaren wil Amstelodamum de actuele relevantie van het genootschap beter voor het voetlicht brengen, onze naamsbekendheid vergroten en meer leden aan ons binden.

De voorzitter speelt een initiërende en leidende rol in het verder concretiseren en realiseren van deze groei- en vernieuwingsambitie, daarin ondersteund door de collegabestuursleden en de hoofdredacteur. Zij of hij vormt, samen met de hoofdredacteur, het gezicht van het genootschap en is de enthousiasmerende drijvende kracht daarachter. De voorzitter beschikt over een relevant netwerk in de (cultuur)wetenschappelijke en culturele wereld, over brede bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in (een van) deze sectoren en over leidinggevende capaciteiten. Ervaring met het uitgeven van publicaties en fondsenwerving is een grote pre. Evenals de overige bestuursfuncties betreft ook dit een onbezoldigde functie. Om de taken goed te kunnen vervullen is het essentieel dat de voorzitter voldoende tijd kan vrijmaken.

Je kunt jouw interesse kenbaar maken door jouw motivatiebrief en cv te sturen naar Rutger Siemeling, secretaris van het genootschap, per mail: secretaris@amstelodamum.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter Gert Eijkelboom, per mail: voorzitter@amstelodamum.nl