Publicaties

Jaarboek 2017 Oeroud Amsterdam

Oeroud Amsterdam Een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van de stad Oeroud Amsterdam ontrafelt de vroegste geschiedenis van Amsterdam, die al veel eerder begint dan het officiële jaar 1275, toen de stad tolprivilege kreeg van Floris V. Archeologen constateren na... Lees meer

Amstelodamum 3-2016

In Amstelodamum 3-2016: Dorothee Oorthuys, De bouwbeelden van het Rode Blok aan de Harmoniehof Monumentenzorg schrijft in 2004 niet erg lovend over het Rode Blok van architect Barend van den Nieuwen Amstel. De dienst spreekt van één gebeeldhouwde console en van enkele... Lees meer

Amstelodamum 1-2016

In Amstelodamum 1-2016: Het Amsterdam van Paul Spies; David Mulder, ‘Amusement in de Amstelstraat. De concertzaal van het Nederlandsch Panopticum en het Centraal Theater’; Maud Lankester-Marcus, ‘Portret zoekt portret: hereniniging van een... Lees meer

Amstelodamum 4-2015

In Amstelodamum 4-2015: In het Rijksmuseum hangen sinds de heropening de portretten van een man en een vrouw door Frans Hals van circa 1635. Die anonimiteit danken de schilderijen aan een opmerking van mejuffrouw I.H. van Eeghen uit 1974 in Amstelodamum. Helaas... Lees meer

Jaarboek 2015

Rumoer aan de Amstel Het Amsterdamse stadhuis en het muziektheater 1808 – 1988 Herman de Liagre Böhl zet in dit rijk geïllustreerde boek de roerige geschiedenis uiteen van het Amsterdamse stadhuis. Het was eeuwenlang een hoofdpijndossier: een geschikt nieuw... Lees meer

Jaarboek 2014

Bestel deze uitgave In dit Jaarboek zijn de volgende artikelen opgenomen: Bilhamers Oudekerkstoren. Een opstel van Thomas von der Dunk over de drie gedaantewisselingen van dit keizerlijk bouwwerk (1565) uit het Oosten. De Talmoed Tora-synagoge (1639-1675). Een... Lees meer