Publicaties

Amstelodamum 4-2015

In Amstelodamum 4-2015: In het Rijksmuseum hangen sinds de heropening de portretten van een man en een vrouw door Frans Hals van circa 1635. Die anonimiteit danken de schilderijen aan een opmerking van mejuffrouw I.H. van Eeghen uit 1974 in Amstelodamum. Helaas... Lees meer

Jaarboek 2015

Rumoer aan de Amstel Het Amsterdamse stadhuis en het muziektheater 1808 – 1988 Herman de Liagre Böhl zet in dit rijk geïllustreerde boek de roerige geschiedenis uiteen van het Amsterdamse stadhuis. Het was eeuwenlang een hoofdpijndossier: een geschikt nieuw... Lees meer

Jaarboek 2014

Bestel deze uitgave In dit Jaarboek zijn de volgende artikelen opgenomen: Bilhamers Oudekerkstoren. Een opstel van Thomas von der Dunk over de drie gedaantewisselingen van dit keizerlijk bouwwerk (1565) uit het Oosten. De Talmoed Tora-synagoge (1639-1675). Een... Lees meer