Privacy-statement

Amstelodamum – Privacy Statement (Versie 1 – mei 2018)

1. Algemeen.

Het Genootschap Amstelodamum heeft het beheer van uw abonnement uitbesteed aan S.P. Abonneeservice. Dit Privacy Statement is in samenwerking met S.P. Abonneeservice opgesteld.

2. Organisatie / visie, contact.

S.P. Abonneeservice handelt in opdracht van het Genootschap Amstelodamum. De algemene contact-gegevens zijn hieronder vindbaar. Het Genootschap Amstelodamum heeft als doel zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Adres en contactgegevens:

S.P. Abonneeservice
A. van Leeuwenhoekweg 34
2408 AN Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-0476085
Email: info@spabonneeservice.nl
URL: www.spabonneeservice.nl
S.P. Abonneeservice voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. De functionarissen voor gegevensbescherming bij S.P. Abonneeservice zijn:

Naam: Ronald Breugom
Email: ronald@spabonneeservice.nl
Tel.: 0172-476085
Naam: Frans Lems (back-up)
Email: frans@spabonneeservice.nl
Tel.: 0172-476085

4. Wat is het doel en de rechtsgrond voor het gebruik van (persoons-) gegevens door het Genootschap Amstelodamum en S.P. Abonneeservice?

Uw gegevens worden gebruikt voor het beheer van abonnementen, het verzenden van tijdschriftnummers en het verzorgen van uw bestellingen die rechtstreeks of via uitgever (websites en/of webshops) worden ontvangen. S.P. Abonneeservice biedt uitgevers websites/webshops, klantencontact/webformulieren en apps aan.

Gegevens worden geregistreerd ten behoeve van:

 • registratie van uw abonnement
 • verzending van tijdschriftnummers en bestellingen
 • facturatie en afhandeling van betaling
 • contact over aanbiedingen (alternatief of nieuw abonnement)
 • nieuwsbrieven en enquêtes, marketingdoeleinden alleen waarvan het Genootschap Amstelodamum de opdracht voor geeft

De rechtsgrond hiervoor wordt ontleend aan het abonnement dat is afgesloten met het Genootschap Amstelodamum en/of de bestelling die is geplaatst via de webshop van het Genootschap Amstelodamum en waarvan de afhandeling via S.P. Abonneeservice verloopt.

5. Welke gegevens worden van u gevraagd en wat is het gerechtvaardigde belang van de uitgever?
 • Initialen, voorvoegsel, achternaam, geboortejaar en geslacht
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adres en woonplaats, land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

Het gerechtvaardigde belang voor het opslaan en bewaren van vermelde gegevens is dat het alleen hierdoor mogelijk wordt uw abonnement te beheren, uw bestelling te verwerken en aan de leveringsplicht te kunnen voldoen. Uw geboortejaar geeft ons inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van onze leden.

6. Welke andere partijen komen naast het Genootschap Amstelodamum en S.P. Abonneeservice in het bezit van uw persoonsgegevens en wat is hun rol?
 • Het Genootschap Amstelodamum in de rol van verwerkingsverantwoordelijke.
 • Uitgeverij: dit is de opdrachtgevers van S.P. Abonneeservice en heeft de rol van verwerker.
 • Drukkerijen: productie van uw bestelde abonnement / bestelling (verwerker)
 • Distributeurs: feitelijke verzending en bezorging (verwerker)
 • Marketingbureau: verzorging van nieuwsbrieven / aanbiedingen (verwerker)
 • Bank: verzorgt uw betaling (verwerker)
 • Incassobureau: onderneemt actie bij uitblijvende betaling (verwerker)

Uiteraard verstrekken wij informatie (bijv. naam en contactgegevens) over bovenvermelde partijen indien u dit wenst.

7. Verwerking binnen de Europese Unie

Uw gegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Unie.

8. Bewaartermijnen.

Het Genootschap Amstelodamum en S.P. Abonneeservice zal uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Na uitvoering van uw bestelling of na stopzetting / afloop van uw abonnement worden uw gegevens in beginsel 5 jaar bewaard. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor marketing-doeleinden waarvan alleen het Genootschap Amstelodamum de opdrachtgever is. Als u dit niet wenst, kunt u dit laten weten en zal dit niet langer gebeuren. Indien wetgeving verplicht gegevens langer dan 5 jaar te behouden (financiële administratie) dan zal die verplichting worden nageleefd.

9. Contact, inzage, wijziging of verwijderen van gegevens en klachten.

Na een schriftelijk verzoekt kunt u via secretaris@amstelodamum.nl het Genootschap een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens vragen. Via S.P. Abonneeservice verstrekken wij u dan informatie welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen (bijvoorbeeld. als ze feitelijk onjuist zijn), of een eerdere verstrekte toestemming voor het gebruik intrekken. Denk hierbij aan opzeggen (niet-verlengen) van uw abonnement, incasso, ontvangst van commercieel gedrukte en digitale post, nieuwsbrieven, aanbiedingen. Indien wetgeving bestaat voor intrekking van een verleende toestemming zal die worden gevolgd.

Mocht u een klacht hebben, meldt u zich dan bij de functionaris voor gegevensverwerking zoals hierboven vermeld. Het Genootschap en S.P. Abonneeservice zullen het maximaal mogelijke ondernemen om tot een oplossing voor uw vraag of probleem te komen. Volledigheidshalve wordt vermeld dat u met uw klacht ook terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Beveiliging van gegevens / cookiebeleid.

Amstelodamum en S.P. Abonneeservice maakt voor de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens gebruik van veiligheidsmaatregelen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.
Gebruikt worden cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de websites relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de website www.amstelodamum.nl en onze webshop van S.P. Abonneeservice, stemt u hiermee in. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kunnen Het Genootschap Amstelodamum en S.P. Abonneeservice u beter van dienst zijn. Soorten:

 • Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.
 • Transactie cookies worden gebruikt als u een bestelling heeft gedaan.
 • Marketing cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat een aanbieding kan worden gedaan die in het verlengde van uw interesse ligt. Hierdoor kunnen aanbiedingen niet meer worden getoond als u ze reeds gezien heeft. We kunnen hiermee voorkomen dat u irrelevante aanbiedingen te zien krijgt.

U kunt altijd de cookies op uw apparaat verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze websites (en andere websites) kan beperken.

11. Profiling en geautomatiseerde besluitvorming.

Profiling betreft een vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, vooral met de bedoeling bijv. beroep, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Bij profiling wordt een profiel opgebouwd rond klanten en/of prospects. Deze informatie kan worden gebruikt om gericht producten via online advertenties of direct marketing onder de aandacht te brengen van abonnees. S.P. Abonneeservice houdt zich hiermee bezig om opdrachtgevers en hun abonnees zo goed en efficiënt mogelijk van dienst te zijn. Indien u hier concrete informatie rondom uw klantprofiel wenst, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming of onderneem de acties zoals onder punt 7 en 8 beschreven zijn.

Bij geautomatiseerde besluitvorming wordt een overeenkomst en/of verplichting aangegaan door een geautomatiseerd proces dat rechts- en/of financiële gevolgen voor de eind-afnemer kan opleveren. Een verbod op geautomatiseerde besluitvorming is van kracht indien de overeenkomst / verplichting zonder menselijke tussenkomst plaatsvindt. S.P. Abonneeservice gebruikt geautomatiseerde besluitvorming uitsluitend voor het beheer van abonnementen, (losse) bestellingen en de administratie hiervan (bestel- en leveringsproces, betalingsverkeer).

12. Onderhoud en wijziging Privacy Statement Privacy Statement Amstelodamum.

Amstelodamum hanteert een Privacy Statement. Zij behoudt zich het recht voor om daarin wijzigingen aan te brengen.