Museum Het Schip in nood

Het voortbestaan van het Amsterdamse School Museum Het Schip wordt bedreigd door het wegvallen van subsidie. Het museum bevindt zich in het prachtig gerestaureerde volkswoningbouwcomplex Het Schip uit 1919, een ontwerp van Michel de Klerk.

Ondanks een goede beoordeling door het Amsterdams Fonds voor de Kunst krijgt het museum, dat is gewijd aan architectuur en specifiek de Amsterdamse School, veel minder subsidie en daarmee is het voortbestaan van het museum in gevaar.

“We kregen een heel mooi advies. Maar door geldgebrek bij het AFK gaat er ruim 147.000 euro van onze subsidie af en dat is een derde van onze exploitatiebegroting”, vertelt museumdirecteur Alice Roegholt. Met die exploitatiebegroting betaalt het museum vaste lasten, zoals personeelskosten en de huurkosten die het museum betaalt aan eigenaar Eigen Haard. Het gaat om kosten waarin het museum eigenlijk niet kan snijden.

Amstelodamum steunt de petitie aan het college van B&W om het gehele en positief beoordeelde bedrag toe te wijzen aan Museum Het Schip. We roepen onze leden op om de petitie te ondertekenen. Klik voor de petitie hier.

Red Museum Het Schip