Het Jaarboek Oeroud Amsterdam

Het jaarboek Oeroud Amsterdam is de neerslag van vier lunchlezingen over de vroegste geschiedenis van Amsterdam, aangevuld met een bijdrage over het ontstaan en de ontwikkeling van steden in Nederland in de middeleeuwen. De grote belangstelling voor de vroegste geschiedenis van Amsterdam is ongetwijfeld gestimuleerd door de berichten over de opgravingen die onder leiding van stadsarcheoloog Jerzy Gawronski zijn gedaan bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Het idee dat onderzoek in het Amsterdamse bodemarchief nieuw licht zou kunnen werpen op de vroegste schriftloze periode van onze stad laat bij veel Amsterdammers het hart sneller kloppen. Vanuit hun vakdisciplines geven archeologen, mediëvisten, een historisch-geograaf en een stads- en architectuurhistoricus hun visie op de vroegste – schriftloze – periode van Amsterdam.

Word lid van Amstelodamum en ontvang dit jaarboek en het  welkomstgeschenk Het geluk van de brug van Kees Fens.

Opgeven bij:  Genootschap Amstelodamum,
Antwoordnummer 10016, 2400 VB Alphen aan den Rijn (postzegel niet nodig) of via de mail: aanmelden.