Fototentoonstelling Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht

Het meest kwetsbare onderdeel van het gigantische monumentenbestand van Amsterdam – bijna 9000 huizen / objecten – is het historische interieur. Het is ook het meest onbekende deel van zo’n (grachten)pand. Gelukkig is een aantal stijlkamers uit de 17de eeuw bewaard gebleven. Het merendeel van die stijlkamers dateert echter uit de 18de eeuw. Ook komen 19de- en 20stee-eeuwse stijlkamers aan bod. Op de tentoonstelling zijn foto’s te zien van bedsteden, betimmeringen, wandbespanningen, beschilderde behangsels, schouwen, stucwerk, zalen, pruikenkamers, trappenhuizen en antieke keukens met betegeling. Ook meer onbekende interieurs uit oude en moderne tijden (het jongste, van architect Mendini, stamt uit 2001) zijn te zien.

De expositie in de Amstelkerk is geopend op werkdagen van 13 juli tot 20 augustus van 10:00-17:00 uur.

Adres: Amstelveld 10, ingang Reguliersgracht. De toegang is gratis