Extra ALV ter benoeming van een nieuwe voorzitter

Tot onze grote vreugde heeft Amstelodamum Emmy Ferbeek, hoofd afdeling Archief- en Collectiebeheer bij het Stadsarchief Amsterdam, bereid gevonden de functie van voorzitter van het bestuur van Amstelodamum op zich te nemen.

Volgens de statuten is een Algemene Ledenvergadering verplicht om haar te kunnen benoemen.
De vergadering zal in verband met corona online plaatsvinden, en wel op:
woensdag 17 november 2021 om 20 uur.

U kunt zich aanmelden voor de vergadering door een e-mail te sturen aan secretaris@amstelodamum.nl

Ongeveer een dag voor de vergadering ontvangt u een link waarmee u online kunt deelnemen aan de vergadering.
De benoeming van de nieuwe voorzitter is het enige agendapunt.