Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst. De laatste vijf jaargangen staan nog niet in het digitale archief, maar leden van Amstelodamum kunnen een digitale versie van de tijdschriften en jaarboeken uit deze jaren bestellen door een e-mail te sturen aan redactie@amstelodamum.nl .

 

Uw zoekacties: Maandblad Amstelodamum, 1949; p. 97

Jaarboeken en Maandbladen

>
Zoektermen
 
 

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Maandblad Amstelodamum, 1949; p. 97
Datering:
1949
Titel:
Maandblad Amstelodamum
Jaargang:
036
Jaar:
1949
Pagina:
97
AMSTELODAMUM
Opgemelde Henriëtte of Hendrina Schas is in 1668 te den Haag geboren als dochter van Adriaan Schas en Laurens Schas werd aldaar geb. in 1634 (zie boven). Familierelatie tussen Adriaan en Laurens Schas kan hieruit wel worden geconcludeerd. Op beide wapens kunnen de nazaten van Adriaan S. evenwel geen recht doen gelden ergo ook niet op de beide stenen. De fam. Cruy-denier-Schas ( Cruydenier-Schas ) had een zoon Gideon geb. met Elisabeth Bessels. Of uit dit huwelijk kinderen kwamen blijkt niet uit de brief van het Utrechtse archief. Zo niet of zijn geen afstammelingen uit deze tak meer bekend, dan lijkt de aangewezen weg, de beide wapenstenen onder te brengen in het Centraal Museum te Utrecht indien men daar prijs op stelt, waar ze immers vandaan komen of bij het Kon. Oudheidk. Genootschap te Amsterdam, vanwege het Amsterdammerschap van Gideon Cruydenier. ||, V V. Alings. HET „HUIS PAKIJS”. r)rof. dr. A. Goslinga gaf ons de verklaring van het devies „Sous I'ombre de ses aisles m’a muchet” (onder de schaduw zijner vleugelen heeft hij mij verborgen). Ongetwijfeld, schrijft hij, is het overgenomen uit de Psalmen, al komt deze vorm er van (met de zinspeling op de naam Mamuchet) daar niet letterlijk in voor. Tot bewijs citeert hij de volgende plaatsen uit het Psalmboek, eerst inde Statenvertaling en dan inde berijming van 1773 die nog steeds inde meeste Protestantse Kerken van Nederland wordt gebruikt. Ps. 17 : 8: „Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw uwer vleugelen” Wil mij uw bijstand niet onttrekken; uw zorg bewaak’ mij van omhoog. Bewaar m’als d’appel van het oog, wil mij met uwe vleug’len dekken”. Ps. 36 ; 8: „Hoe dierbaar is uwe goedertierenheid, o God! dies de menschenkinderen onder de schaduw uwer vleugelen toevlucht nemen.” „ Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleug’len uitgebreid! Hier wordt de rust geschonken, ” Ps. 57 : 2: „Wees mij genadig, o God! wees mij genadig, want mijne ziel betrouwt op U, en ik neem mijne
93
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer