Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst. De laatste vijf jaargangen staan nog niet in het digitale archief, maar leden van Amstelodamum kunnen een digitale versie van de tijdschriften en jaarboeken uit deze jaren bestellen door een e-mail te sturen aan redactie@amstelodamum.nl .

 

Uw zoekacties: Maandblad Amstelodamum, 1949; p. 60

Jaarboeken en Maandbladen

>
Zoektermen
 
 

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Maandblad Amstelodamum, 1949; p. 60
Datering:
1949
Titel:
Maandblad Amstelodamum
Jaargang:
036
Jaar:
1949
Pagina:
60
AMSTELODAMUM
CHRISTIAAN GEORGE POUW 1924—13 MAART—I949 Men schrijft ons: Amstelodamum grijpt graag terug naar het verleden. En zou zij dit dan niet doen wanneer het de man betreft, die sinds jaren over de penningen van het Genootschap waakt? 21 Juli 1843 benoemde Koning Willem II Johannes Gerhardus Pouw tot notaris te Amsterdam. 29 Juni 1876 wees Koning Willem 111 Johannes Gerhardus Pouw Jr. aan tot opvolger van zijn vader, en 13 Maart 1924 tekende Koningin Wilhelmina de brieven van creatie voor Christiaan George, zoon van Johannes Gerhardus Pouw Jr. Drie generaties van ons Vorstenhuis drie generaties vaneen oud Amsterdams geslacht drie notarissen. Christiaan George Pouw was dus op 13 Maart van dit jaar 25 jaar in functie. Zijn vele vrienden en zijn zakenrelaties zouden stellig vair de gelegenheid gebruik hebben gemaakt van hun gevoelens te doen blijken, ware het niet dat hij zich door de „vlucht” naar het buitenland aan alle huldebetoon had onttrokken. Dit laatste neemt niet weg, dat wij op dit ogenblik en op deze plaats onze waardering voor de jubilaris willen uitspreken; niet alleen omdat hij in onze stad 25 jaar als notaris heeft gefungeerd, maar vooral omdat hij in deze en andere functies steeds heeft getoond met hart en ziel Amsterdammer en een goed Amsterdammer te zijn. Het bestuur heeft van zijn gevoelens van waardering en toegenegenheid blijk gegeven door het zenden vaneen telegrafische gelukwens naar Lugano, waar de heer Pouw vertoefde. HET HUIS „PARIJS”. Op blz. 45 der Maart-aflevering staat iets dat; al is het overgenomen uiteen dagblad, er niet mede door kan. Ik matig mij geen architectonische kennis aan, doch zou uit andere gegevens tot de slotsom moeten komen, dat 1710 veel te laat is gesteld voor het komen van dit pand in handen der familie Mamuchet, die inde 18e eeuw uitstierf in Utrecht met een erfdochter, gehuwd met een Van Westreenen en toen al lang alle betrekkingen met Amsterdam had verbroken. M.i. moet toch ten »Gem. Aroh. zijn uitte maken, wie de koper Ma
56
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer