Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst. De laatste vijf jaargangen staan nog niet in het digitale archief, maar leden van Amstelodamum kunnen een digitale versie van de tijdschriften en jaarboeken uit deze jaren bestellen door een e-mail te sturen aan redactie@amstelodamum.nl .

 

Uw zoekacties: Jaarboek Amstelodamum, 1944; p. 203

Jaarboeken en Maandbladen

>
Zoektermen
 
 

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1944; p. 203
Datering:
1944
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
040
Jaar:
1944
Pagina:
203
hun zoon Mr. Fredrlk Jan van Westreenen, die er veertien jaar eigenaar van is gebleven. Het was in 1788, dat hij het huls nallet aan den voogd over zijn dochter, genaamd Johanna Catharina van Westreenen. Na een bezit van bijna een eeuw bij de families Mamuchet —Westreenen, ging het huis eindelijk in andere handen over. Het was den 4den Augustus 1800, dat het publiek verkocht werd door genoemde Johanna Catharina van Westreenen, die in-middels ( inmiddels ) gehuwd was met Jan Diderik van Tuyll van Serooskerken, wonende te Heeze, toen het huis verhuurd was aan Alexander le Febvre voor ƒ9OO. —. Kooper werd Willem Amersfoordt voor de som van slechts ƒ 5920. —, een prijs, die den ongunstigen toestand van dien tijd weergeeft. Amersfoordt betrok het huls zelf, doch overleed er in 1812, het nalatende aan zijn echtgenoote, Cornella van Daatselaar en kinderen. De kinderen stonden hun rechten aan hun moeder af en toen zij in 1823 overleed werd het huis aan twee der kinderen elk voor de helft toebedeeld. Een dezer kinderen, genaamd Maria Amersfoordt, huwde Jonkheer Archibald Jan van de Poll, wien zij in 1836 als erfgenaam stelde benevens hun zoon Jonkheer Jacobus Salomon Hendrik van de Poll. Een tijdlang werd het door hen verhuurd aan Joseph Sion en het was den 1 Iden Januari 1864, dat genoemde drie personen het in veiling verkochten aan de firma Wijnand Fockink. Deze firma had dien tijd reeds den kelder in huur voor ƒ 140. — per jaar. Het huis is sedert in bezit gebleven van genoemde firma en meestentijds door haar verhuurd, o.a. in: 1870 aan J. Franc Gortmans, commissionnair in manufacturen; 1880 A. en C. Terlet en B. J. J. Steinbacher & Co., commissionnairs in effecten; 1890 S. Schosberger & Sohn; 1900 Laarman & Co., kooplieden in tabak; 1910 dezelfde en Driessen, van Ommen & Co., daarna Laarman & Co. en den handelaar in sigaren C. Goseling, terwijl er sedert ongeveer 1925 is gevestigd het kantoor van de Roomsch-Katholieke Reclasseering en van Gezinshoofden. Het behou
171
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer