Amstelodamum 4-2021

Op de laatste dag van het jaar 2021 viel Amstelodamum 4-2021 in de bus bij de leden. Helaas bleek een klein deel van de oplage niet correct gebonden, waardoor sommige pagina’s ontbreken en andere dubbel zijn. Via een e-mail is gevraagd of de leden met een foutief exemplaar zich melden bij Amstelodamum@spabonneeservice.nl.

Afgezien hiervan is het een interessant nummer, met drie artikelen over negentiende- en twintigste-eeuwse onderwerpen. Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij stellen Frans Wijntjes voor, pleitbezorger van werkinrichtingen voor Amsterdamse armen en behoeftigen omstreeks 1800. Maurice van Lieshout gaat in op het vijfde Internationale Congres voor Criminele Antropologie in Amsterdam in 1901. En hoofdredacteur Patricia van Ulzen staat stil bij het verschijnen en verdwijnen van een kunstwerk in Amsterdam-Noord. In ‘Het Amsterdam van’ kijkt Vera Amende terug op een lang leven vol (het redden van) Amsterdams erfgoed en in de Amsterdamse notitie blikt Willem van Bennekom terug op een jaar vol (discussies over het) slavernijverleden.