Amstelodamum 1-2022

Amstelodamum 1-2022 is verschenen, met daarin de volgende artikelen:

– Het Amsterdam van Vincent Spiering
Henk Vermande en Ernst Homburg: De sterkwaterstokerij in Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw
Koen Kleijn: Wij moeten verbranden! Jacob Roelofs maakt de brand in de schouwburg mee
Nicoline van der Sijs: Dialectverschillen binnen Amsterdam
David Geneste: Op zoek naar de kwetsbare stad (Amsterdamse notitie — opinie en actualiteit)

Verder bevat dit nummer zoals altijd korte besprekingen van pas verschenen publicaties over de geschiedenis van Amsterdam.

Omslag_nummer_1_2022