Algemene Ledenvergadering
25 april 2020 uitgesteld vanwege de maatregelen tegen het coronavirus

Zo gauw bekend is op welke datum de ledenvergadering wel door kan gaan berichten we daarover op de website en in een e-mail aan onze leden.