Jaarboek 2014

Bestel deze uitgave

In dit Jaarboek zijn de volgende artikelen opgenomen:

Bilhamers Oudekerkstoren. Een opstel van Thomas von der Dunk over de drie gedaantewisselingen van dit keizerlijk bouwwerk (1565) uit het Oosten.

De Talmoed Tora-synagoge (1639-1675). Een reconstructie van de directe voorganger van de nog bestaande Portugese synagoge in Amsterdam door Timothy De Paepe en Paul D. Meijer.

‘So Een Wunder heeft men hier nooijt gesien’. De Indische vrouwtjesolifant van Bartel Verhagen maakte eind zeventiende eeuw furore in Europa. Michiel Roscam Abbingbeschrijft de omzwervingen van de olifant aan de hand van documenten en reclameprenten

De vermogende doopsgezinde koopman Cornelis van Laer (1705-1774) ontving op 18 april 1746 Nicolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf, de Saksische leidsman van de Hernhutter-beweging, in zijn woning, thans Singel 124. Wim Hutter maakte een portret van de ‘significante person’ Van Laer.