Amstelodamum 2-2024

Inhoud:

– Het Amsterdam van Willem van Bennekom
Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij: Een ‘deftige inboedel’ op de Keizersgracht 58
Erik Mattie: De grote doorbraak Praktijk en symboliek in de negentiende-eeuwse Amsterdamse stedenbouw
David Keuning: Landhuisarchitect J.F. van Erven Dorens en het Nieuwe Bouwen
– Boekrecensies: Ruud Paesie, Dragend bestaan. Amsterdamse korendragers in historisch perspectief ca. 1525-ca. 1940, Verloren, Hilversum, 2023 (recensie door Bob Pierik); Thiemo Wind, Adriana. Haar portret, haar leven, haar muziek, Brilliant classics, z.p., 2023 (recensie door Jan Burgers)- Nieuwe publicaties De keuze van Amstelodamum
– Nieuwe publicaties: De keuze van Amstelodamum