Amstelodamum 4-2023

Inhoud:

– Het Amsterdam van Maurits de Hoog
Joop W. Koopmans: Aan alle heren, kooplieden en burgers van
Amsterdam Achttiende-eeuwse nieuwjaarscouranten en
hun bezorging
Ilja Nieuwland: De opvallend lange, onopvallende geschiedenis
van station Amsterdam Weesperpoort, 1843-1939
Zef Hemel: Over de oude en nieuwe entree van De
– Nederlandsche Bank Amsterdamse notitie — opinie en actualiteit
David Geneste: Haaks op de traditie Het Rijksbelastingkantoor
in Amsterdam als strijdtoneel van traditionalisme versus
modernisme
– Boekrecensie: Frans Grijzenhout (red.), Kunst, kennis & kapitaal. Oude meesters op de Hollandse veilingmarkt 1679-1820, Walburg Pers, Zutphen 2022
– Nieuwe publicaties De keuze van Amstelodamum