Amstelodamum 4-2015

In Amstelodamum 4-2015:

In het Rijksmuseum hangen sinds de heropening de portretten van een man en een vrouw door Frans Hals van circa 1635. Die anonimiteit danken de schilderijen aan een opmerking van mejuffrouw I.H. van Eeghen uit 1974 in Amstelodamum. Helaas raakten de portretten daardoor in de catalogus van het museum uit 2007 hun identiteit kwijt. Dat was geheel ten onrechte, stelt S.A.C. Dudok van Heelin zijn artikel ‘Nicolaes Hasselaer (1593-1635) en Sara van Diemen (1594-1667): de identificatie van twee portretten van Frans Hals in ere hersteld’.

De Amsterdamse geschiedenis wordt steeds vaker digitaal op de kaart gezet. Locaties van beerputten aangetroffen bij archeologisch onderzoek, de plaatsen van verkeerslichten vanaf de jaren dertig, de woonpatronen van de Amsterdamse elite door de eeuwen heen: tal van historische gegevens lenen zich voor een geografische weergave. Over de digitale ontwikkelingen en het veranderende beeld van de Amsterdamse geschiedenis schrijven Merel Klein, Bert van de Roemer en Erik Schmitz in het artikel ‘Historische kaarten opnieuw geschud’.

In 1711 bezochten de gebroeders Von Uffenbach ruim zeventig mensen uit de culturele en creatieve elite van Amsterdam. De verslagen hiervan werden in 1754 gepubliceerd in Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen Holland und Engelland. Het oorspronkelijke manuscript bevat vele interessante gegevens die niet in de publicatie zijn opgenomen. In zijn bijdrage legt Bert van de Roemer de nadruk op de stad als creatief centrum en sluit aan bij de recente aandacht voor het in kaart brengen van creatieve activiteiten in de stad.

En verder: De column van Bram Kempers ‘Nostalgie en modernisme in Slotervaart’, ‘Johanna Koerten en haar kabinet van papieren snijkunst’ door Jan Peter Verhave en Rixt Wieringa, Ons’Lieve Heer op Solder heropend (door Gerrit Vermeer en Wouter Kloek) en recensies van Dowries and Dotar. An unbroken chain of 400 years; Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600- 1800) en Bronnen van Leven. Fons Vitae Lyceum 1914-2014.