Amstelodamum 3-2022

Inhoud:

– Het Amsterdam van Herman Hertzberger
Milja van Tielhof: Schoon genoeg? Wassen in het Aalmoezeniersweeshuis 1666-1760
Thijs Boers: Een Manhafte Capitein — Kort Amsterdams
Cees Paardekooper: Het Willige Rasphuis / Nieuwe Werkhuis aan de IJgracht (1650-1782) Product van een verlichte bestuurspraktijk?
Hanneke Ronnes: Een noodzakelijke modernisering van het Amsterdam Museum of gedeeltelijke sloop van een
rijksmonument? Amsterdamse notitie — opinie en actualiteit
– Recensies Boeken
– Nieuwe publicaties De keuze van Amstelodamum