Amstelodamum 4-2021

In Amstelodamum 4-2021: ‘Het Amsterdam van Vera Amende’; Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij, Frans Wijntjes,
bevlogen pleitbezorger voor werkinrichtingen voor Amsterdamse armen en behoeftigen in de Bataafs-Franse tijd; Maurice van Lieshout, Wetenschappelijke controverses over criminelen en homoseksuelen. Het vijfde Internationale Congres voor Criminele Antropologie in Amsterdam, 1901; Patricia van Ulzen, Hoe de kunst van Haringa en Olijve verscheen en verdween in Banne II. De geschiedenis van een gemeentelijke kunstopdracht in Amsterdam-Noord; Willem van Bennekom, Een pijnlijk dossier. Amsterdamse notitie; Recensies van Wim de Wagt, ‘Vijfhonderd meter namen. De Holocaust en de pijn van de herinnering’, Anna Rademakers, ‘Moederstad en vaderland. Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839)’, Bram Elsenaar, ‘Onder de vleugels van Göttingen. Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium in de Tweede Wereldoorlog’, ‘Nieuwe publicaties De keuze van Amstelodamum’.