Amstelodamum 2-2021

In Amstelodamum 2-2021: ‘Het Amsterdam van Xandra Schutte’; Henk van Nierop, Familieportret in zwart-wit. De familie Willeumier en de plantage Cortenduur in Suriname (1715-1829); Dennis de Kool en Stan Braam, De marmeren amoretten van Herengracht 468; Marleen Puyenbroek, Gezworen schatsters. Vakvrouwen in zeventiende-eeuws Amsterdam; Pao Lien Djie, Burgerparticipatie boven alles? Amsterdamse notitie; Recensies van: Pepijn Brandon e.a. (red.), ‘De slavernij in Oost en West. Het Amsterdam-onderzoek’, J.A.A.M. Biemans, ‘Boeken voor de geleerde burgerij. De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632’, Caroline Lenarduzzi, ‘Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750’; ‘Nieuwe publicaties De keuze van Amstelodamum’.