12.00 – 12.15 uur: Inloop

12.15 – 13.00 uur: Jaarvergadering: zie voor de agenda en de stukken de website: www.amstelodamum.nl

13.00 – 13.15 uur: Pauze met koffie of thee

Excursie tentoonstelling een ‘Betere Stad’

 13.15 – 14.00 uur: Inleiding op de tentoonstelling door Aart Oxenaar, directeur   Monumenten & Archeologie gemeente Amsterdam

14.00 – 15.30 uur: Bezoek aan de tentoonstelling

 Het onderwerp van deze tentoonstelling is het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) dat ontwikkeld werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw, toen de stad nodig moest uitbreiden. Het Algemeen Uitbreidingsplan en zijn belangrijkste ontwerper, Cornelis van Eesteren, is van onschatbare waarde geweest voor de (stedenbouwkundige) ontwikkeling van Amsterdam. Vier stijlkamers, die corresponderen met de jaren 1935 (ontwerp), 1958 (uitvoering), 2000 (herstructurering) en 2017 (herwaardering), tonen de gedrevenheid, passie en daadkracht achter het ontwerp en de uitvoering van het AUP, maar ook de tegenkrachten en de weerbaarheid van bijvoorbeeld haar inwoners. De bezoeker maakt een reis door de tijd en ervaart op die manier de waarde van het AUP toen en nu.

Aanmelden:

Wilt u aan de excursie deelnemen, maak dan € 8,50 over op rekening NL49INGB0000052391 t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘Betere Stad’. Uw betaling geldt als aanmelding. Introducees zijn van harte welkom.

Komende excursies:

Zaterdag 20 mei: stadswandeling in Nieuw – West in samenwerking met het Van Eesteren Museum.

Zaterdag 24 juni: boottocht langs de Amsterdamse School bruggen