Publicaties

De vereniging publiceert dit jaar weer 4 afleveringen van het tijdschrift ‘Amstelodamum’ en het Jaarboek. Het 108e Jaarboek, dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 april wordt gepresenteerd,  bevat artikelen over de meest vermaarde rijtjeswoningen in het Amsterdam van de 17e eeuw die door de familie Cromhout werden gebouwd aan de Herengracht (nu Bijbels Museum). Verder onder meer een artikel over decoratieschilder Tjerk Reijenga en diens versieringen aan het Rijksmuseum en het Centraal Station, een onderzoek naar de rooimeesters die in de zestiende eeuw als eersten toezicht hielden op de bouwverordeningen, een speurtocht naar de leeuwen die ooit de gevel sierden van het Oudezijds Heerenlogement, en een schets over het toerisme in Amsterdam sedert 1883.

Website

De website wordt in 2017 uitgebreid met de jaargangen 1900 – 1951 die in het kader van het Metamorfoze project zijn gedigitaliseerd conform de meest moderne standaarden. Het tienjaren=blok 1951 – 1960 wordt dit jaar gedigitaliseerd en komt dan in 2018 op de website. Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en gecoördineerd door het Bureau Metamorfoze dat bij de Koninklijke Bibliotheek is ondergebracht. Adviescommissies van onafhankelijke deskundigen beoordelen de projectaanvragen en adviseren over de toekenning. Het Genootschap Amstelodamum heeft in 2015 een aangevraagd ingediend om opgenomen te worden in het programma Metamorfoze. Deze aanvraag is gehonoreerd voor de Maandbladen en Jaarboeken uit de periode 1900 – 1960. De Vereniging wil de komende jaren het deel 1961 – 2010 digitaliseren, maar is daarbij wel afhankelijk van financiering door derden.

 

Ledenwerving

Het aantal leden van het Genootschap schommelt rond de 800. Het bestuur wil ook dit jaar met een aantal pblieksacties het ledenbestand verhogen.

 

Activiteiten

21 januari: Inleiding en bezoek aan de tentoonstelling ‘Amsterdam 1900’. Stadsarchief

25 februari: Lezingen door de archeologen Jerzy Gawronski en Ranjith Jayasena: De Noord-Zuidlijn en de vroegste geschiedenis van Amsterdam. Stadsarchief.

1 april: Bezoek aan het Venduhuis De Eland – De Zon

22 april: Jaarvergadering, met aansluitend een bezoek aan de tentoonstelling Een betere stad. Stadsarchief

20 mei: Stadswandeling door Nieuw – West, in samenwerking met het Van Eesteren Museum.

24 juni: Boottocht langs de bruggen van de Amsterdamse School

9 september: Open Monumentendagen: zaterdag – avondlezing.

Oktober: Elke week een lunchlezing.

25 november: Inleiding en bezoek aan de tentoonstelling ‘KIJK  AMSTERDAM. Amsterdam getekend in de 18e eeuw’. Stadsarchief.