Jaarvergadering 2016

10.00 – 10.30 uur: Inloop met koffie of thee

10.30 – 11.15 uur: Algemene Ledenvergadering

De notulen van de jaarvergadering 2015 en de jaarstukken zijn te vinden op de website van Amstelodamum (www.amstelodamum.nl) en liggen met de overige stukken ter inzage bij het Stadsarchief aan de Vijzelstraat 32. De stukken kunnen u ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten aan: secretaris@amstelodamum.nl

Agendajaarvergadering 2016: Agenda jaarvergadering 23 april 2016

Bestuursverslag 2015: Bestuursverslag 2015

Notulen Jaarvergadering 2015: Notulen Jaarvergadering 2015

Toelichting Jaarrekening 2015: Toelichting Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015: jaarrekening 2015

Balans 2015: Balans Jaarrekening 2015

Begroting 2016: Begroting 2016

 

Excursie Amsterdamse School Museum Het Schip                                        

 Museum Het Schip is gevestigd in het huizenblok met dezelfde naam. Het gebouw wordt beschouwd als een prachtig voorbeeld van de Amsterdamse School. Het Schip is één van de drie blokken arbeiderswoningen aan het Spaarndammerplantsoen die zijn ontworpen door Michel de Klerk en tussen 1914-1921 zijn gerealiseerd. De woningen werden gezien als ‘paleizen voor de arbeiders’. Niet eerder was er zoveel zorg besteed aan de vormgeving van arbeiderswoningen.

Programma:

11.30 – 12.30 uur: rondleiding in en rond het gebouwencomplex van Het Schip. De rondleiding wordt gegeven door medewerkers van Het Schip in groepen van max. 15 personen.

12.30 uur: broodjes en koffie in het nieuwe ontvangstgebouw van Het Schip.

Aanmelding door overboeking van € 10,- op rekening NL49INGB0000052391 t.n.v. Genootschap Amstelodamum onder vermelding van ‘excursie het Schip’.

Bij deelname aan de excursie, graag uw Museumkaart meenemen. Bezit u geen Museumkaart, dan dient u ter plekke een toeslag van € 5,- te betalen. Voor deelname van de Jaarvergadering zijn geen kosten verschuldigd.