Introductie op de Amsterdamse archeologie 2016

Zaterdagen 16 april en 7 mei 2016

De afgelopen jaren is in Amsterdam op veel locaties archeologisch onderzoek verricht. De stadsarcheologen zijn buitengewoon actief! Dankzij de bouwprojecten in de stad (waaronder de Noord-Zuidlijn) kon op vele plaatsen het ‘bodemarchief’ van onze stad worden onderzocht. Dit leidde tot tal van verrassende vondsten! In samenwerking met de archeologen van het Bureau Monumenten & Archeologie informeren wij u over de stand van zaken. Vorig jaar werd deze Introductie reeds tweemaal georganiseerd. Beide malen overtrof het aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsen (max. 20 deelnemers). Dus wegens success geprolongeerd!

Op 16 april 2016 krijgt u een inleiding op de Amsterdamse archeologie en worden archeologische vondsten bekeken.

De tweede bijeenkomst, op 7 mei 2016, vindt plaats in het werkgebouw van de stadsarcheologen op het terrein van het voormalige Marine Etablissement.

Deze bijeenkomst heeft het karakter van een ‘workshop’. U gaat nu zelf met de scherven aan de slag. Wat kunt u uit de vondsten afleiden?

De kosten voor deelname aan beide bijeenkomsten bedragen € 15,-.

Vanwege de beperkte capaciteit van het werkgebouw Archeologie is het aantal deelnemers aan deze introductiecursus beperkt tot 20.

Programma:

Zaterdag 16 april 2016: Introductie op de Amsterdamse archeologie

12.00 – 12.45 uur: Inleiding van de archeoloog Ranjith Jayasena.

12.45 – 14.00 uur: bekijken archeologische vondsten.

Plaats: Bureau Monumenten & Archeologie, Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, Amsterdam.

7 mei 2016: Archeologie op Kattenburg

10.00 – 12.00 uur: De archeologische praktijk: Van scherven naar verhaal. Analyse van archeologische vondsten.

Plaats: Werkgebouw Archeologie, voormalig Marine Etablissement, Kattenburgerstraat 7, Amsterdam.

Aanmelden: U kunt zich vooraanmelden door een mailbericht te sturen naar: j.boomgaard5@upcmail.nl

De vooraanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Bij tijdige aanmelding ontvangt u in de loop van januari 2015 bevestiging van uw boeking en uitnodiging tot betaling van € 15,- .