Het komende jaarboek van het Genootschap Amstelodamum heeft als titel Rumoer aan de Amstel. Het Amsterdamse stadhuis en het muziektheater 1808-1988. De auteur is Herman de Liagre Böhl die bij het schrijven van zijn tekst uit is gegaan van een door burgemeester Wim Polak opgezette studie over de geschiedenis van wat in de volksmond de ‘Stopera’ heet. Het onvoltooide manuscript van deze studie bevindt zich in het archief van Wim Polak dat in bewaring is gegeven bij het Stadsarchief.             Deze nieuwe publicatie is het resultaat van een samenwerking van de Wim Polak Stichting en het Genootschap Amstelodamum. Uitgeverij Bas Lubberhuizen zal van dit manuscript een handelsuitgave publiceren.

Tijdens een symposium over de bouw van het stadhuis en het muziektheater – dat in 1986 in gebruik werd genomen – wordt het eerste exemplaar aangeboden aan burgmeester Van der Laan.