Annet Mooij schreef een goed ontvangen biografie over Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht (1912-2013), De eeuw van Gisèle. Gisèle was beeldend kunstenaar, maar zij is vooral bekend geworden als hoedster van de artistieke woongemeenschap in haar huis aan de Herengracht, door haar en haar vrienden ‘Castrum Peregrini’ genoemd. Het leven van Gisèle ligt tot op de dag van vandaag opgeslagen in dit Amsterdamse grachtenpand, zo schrijft Mooij. ‘Wie het bezoekt, betreedt een tijdcapsule.’

Programma
14 uur: Ontvangst met korte inleiding in Castrum Peregrini.
14.30 uur: Start rondleidingen in vier groepen / mogelijkheid tot bekijken film Het steentje van Gisèle.
16.15 uur: Gesprek met Annet Mooij door Patricia van Ulzen, hoofdredacteur van Amstelodamum.
17.00-17.30 uur: Borrel (voor eigen rekening), napraten, verkoop en signeren van boeken (er kan met pin betaald worden).

Wilt u aan deze excursie deelnemen, maak dan € 12,50 over op rekening NL49INGB0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘excursie Castrum Peregrini’. Uw betaling geldt als aanmelding. Er is een maximum van 50 deelnemers. Bij overtekening hebben leden voorrang.