FERDINAND BOL EN GOVERT FLINCK

REMBRANDTS MEESTERLEERLINGEN

Zaterdag 27 januari 2018, 10.30 uur
Amsterdam Museum, Kalverstraat 92, Amsterdam.

Het Amsterdam Museum toont samen met het Rembrandt Huis de eerste omvangrijke overzichtstentoonstelling ooit over de schilders Ferdinand Bol (1616-1680) en Govert Flinck (1615-1660).
In het Rembrandt Huis ligt de nadruk op hun leertijd bij Rembrandt. In het Amsterdam Museum wordt getoond hoe de schilders zijn uitgegroeid tot zelfstandige meesters. Geholpen door een steeds groeiend netwerk wisten de ambitieuze schilders door te dringen tot de absolute top van de kunstmarkt. De twee generatiegenoten werden daarmee niet alleen geduchte concurrenten voor hun voormalige leermeester, maar ook voor elkaar. Nog tijdens hun leven waren zij succesvoller dan Rembrandt. Twee andere instellingen in de stad, het Koninklijk Paleis en Museum van Loon, sluiten aan bij de tentoonstelling door in dezelfde periode aandacht aan de twee kunstenaars te schenken.

Programma
10.30 – 11.00 uur: Ontvangst met koffie of thee
11.00 – 11.45 uur: Inleiding op de tentoonstelling door Norbert Middelkoop, conservator bij het Amsterdam Museum en samensteller van de tentoonstelling.
Vanaf 11.45 uur:   Bezoek aan de tentoonstelling

Wilt u aan de excursie deelnemen maak dan € 9,50 over op rekening NL49INGB0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘Bol en Flinck’. Uw betaling geldt als aanmelding.
Neem voor het bezoek aan de tentoonstelling uw Museumkaart of I Amsterdamcard mee, anders dient daarnaast nog een aparte toegangsprijs van € 12,50 te worden betaald.