maandblad 2018

Amstelodamum 2018 / april – juni
Bestel deze uitgave

Maandblad voor de kennis van Amsterdam

Aflevering 2 van 2018 bevat de volgende artikelen:

Het Monument van Joodse Erkentelijkheid, teken van trots en schaamte

Het Monument van Joodse Erkentelijkheid was bij zijn onthulling op het Weesperplein te Amsterdam in 1950 al omstreden. Dit dankbetoon van de Joden aan de Nederlanders wekte bij veel overlevenden grote irritatie op. Anno 2018 staat het gedenkteken, in 1968 verhuisd naar de Weesperstraat, op het punt opnieuw  verplaatst te worden of te verdwijnen, om ruimte te maken voor het Holocaust Namenmonument. Roel Hijink en Gerrit Vermeer schrijven over de wijze waarop dit gedenkteken tot stand is gekomen en wie de drijvende krachten waren.

‘We leeven in een bedurve eeuw’. Thomas Asselijn als criticaster van de Amsterdamse samenleving

Johanne Ferket schrijft over de Amsterdamse toneelschrijver Thomas Asselijn (1620 – 1701) die tussen 1682 en 1685 een trilogie schreef over een doopsgezinde familie. Vooral in zijn beruchte Jan Klaasz., maar ook in de vervolgstukken hekelde Asselijn actuele gebeurtenissen en maatschappelijke misstanden in Amsterdam, die hem vaak persoonlijk moeten hebben geërgerd . Zijn scherpe kritiek veroorzaakte veel ophef in Amsterdam.

 

En verder: het Amsterdam van Lisette Lewin en boekbesprekingen van deel twee van de biografie over Willem Mengelberg (1920 – 1951). De Van Breestraat en de NOORD-HOLLANDSE CARTOGRAFENSCHOOL.