NIEUWE AFLEVERING AMSTELODAMUM

Maandblad voor de kennis van Amsterdam
Aflevering 2 van 2019 bevat de volgende bijdragen:

Het Amsterdam van Noraly Beyer
Een oude zwart-witfoto van zichzelf als meisje, met haar moeder en broers op de Dam, doet Noraly Beyer mijmeren over haar eerste jaren in Nederland en haar latere zoektocht naar de geschiedenis van haar voorouders.

 
Jos Smit, De negentiende-eeuwse stoepen van Herengracht 474
Jos Smit vraagt aandacht voor een verbouwing van Herengracht 474 die in de beschrijving van de bouwgeschiedenis van dit pand altijd wordt overgeslagen.


Joost Jonker, Klem tussen de lokale en mondiale markt. De Amsterdamse haute banque vanaf het midden van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw. Deel 2, 1763-1914


Hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis Joost Jonker beschrijft in dit tweede deel van zijn artikel over de Amsterdamse haute banque hoe de particuliere firma’s vanaf het einde van de achttiende eeuw internationaal afzakten naar het tweede plan en bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog definitief hun sleutelpositie verloren.

Recensies
Jeroen van der Vliet bespreekt: Cor Scholten, Zeilrederij Van Starckenborg van Straten. Het herstel in de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw 1815-1865. Uitgeverij Walburg Pers, Zupthen 2018

Maarten Prak bespreekt: Kees Zandvliet, De 500 rijksten van de Republiek: Rijkdom, geloof, macht en cultuur, Uitgeverij Walburg Pers, Zutphen 2018

Recente historische publicaties over Amsterdam
Deze nieuwe rubriek geeft een overzicht van nieuwe publicaties die interessant zijn voor Amstelodamum-lezers.

Word lid van Amstelodamum en ontvang de tijdschriften en de  jaarboeken

Opgeven bij: Genootschap Amstelodamum,
Antwoordnummer 10016,
2400 VB Alphen aan den Rijn (postzegel niet nodig)
of via de mail: aanmelden.