Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst. De jaargangen 2014-2020 staan nog niet in het archief.

 

Uw zoekacties: Jaarboeken en Maandbladen

Jaarboeken en Maandbladen

>
Zoektermen
 
 

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
45.566 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1916; p. 113
Datering:
1916
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
014
Jaar:
1916
Pagina:
113
tijd van het volgend jaar bracht hij te Rouen door (vgl. p. 49); Jellinek heeft in zijn nauwkeurige chronologische onderzoeking vastgesteld, dat hij op 7 Februari 1644 den carnavalszondag kon meevieren. Deze data bevestigen elkaar onderling, want bij de beschrijving van deze carnavalsfeesten deelt de auteur mee, dat de Fransche koning ~nuhn*raehr fohr neun mahnden tohdes verblichchen wahr”; Lodewijk de Dertiende stierf den 14. Mei 1643. Markhold moet dus in Frankrijk geweest zijn van het voorjaar van het jaar 1643 af tot aan het einde van den winter van het jaar 1644. In het geheel misschien een maand of tien. Hij zelf noemt dezen termijn in het reeds (p. 49) geciteerde ~Abschihds*Lihd an di schóne Luhdwichche”:
LUhdwichche, weine nicht; mein ahdles Bild, schweig stille, halt inne! dan dein wülle ist jah der meine nicht, und kan es auch nicht sein; dan Rosemund ist mein, di nuhn zehn mahndestzeit sich ohne mich befunden im rauhen Niderland' am blanken AmsteUflus. Evenwel kan het ook iets korter geweest zijn, want in zijn eerste begroeting van Rosemund na zijn terugkeer spreekt hij vaneen afwezigheid van acht maanden. Hij verzekert haar, al was hij naar het lichaam inden vreemde hij zegt uitdrukkelijk „in fremden landen” zijn hartwas steeds bij haar; en haar hart brengt hij haar thans terug: „Hihr hat si nuhn, meine Wahrte (sagt’ er) das*jenige widerüm, was ich ihr fohr acht mahnden entwandet habe.” Vóór zijn reis naar Frankrijk was Markhold ongeveer een jaar in Holland geweest, waarvan hij gedurende de laatste helft tot het huis aan den Amstel in betrekking stond. Wij komen dus tot de volgende chronologie der ver* telde feiten: in het jaar 1642 komt Markhold vanuit Duitschland naar Hol* land, leert vermoedelijk inden herfsttijd daar de dochter van den Venetiaanschen edelman kennen, vertrekt in het begin van 1643 over Rot* terdam, Zeeland, Duinkerken, Galais, Boulogne, Dieppe, Le Havre, Honfleur, Rouen naar Parijs, blijft daar bijna een jaar, althans acht maanden, keert dan naar Amsterdam terug, maar begeeft zich al spoedig naar Reinwurf, naar het heet, om daar te studeeren. Reinwurf, waarmee de Duitsche Zesen*
79
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1920; p. 37
Datering:
1920
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
018
Jaar:
1920
Pagina:
37
Mengelberg, W., Van Eeghenstr. 107. Menko, Dr. M. L. H. S., Rokin 147. Mensing, Anton W. M., Doelenstr. 16. Meulen, Mej. Joh. ter, Vondelstr. 90. Meulen, C. G. van der, Fleerengr. 581. Meulen, Ds. R. J. van der. Marnix* kade 65. Meulenhoff, H., Heerengracht 86. Meulenhoff, J. M., Damrak 88. Meurs, A. C., Prins Hendrikkade 131. Meursing, J., Van Eeghenstraat 125. Mey, J. M. van der, Nicolaas Maes* straat 32. Meyjes, C. B. Posthumus, Fleerengr. 560. Mijnlieff, Dr. C. J-, Keizersgracht 134. Milligen, S. van, Willemsparkweg 46. Miranda, S. Rodriguez de, Pretorius* straat 71. Miseroy, Chr., Heerengracht 436. Molster, H., Keizersgracht 270. Moojen, J. K., Amsteldijk 67, Moor. Dr. J. C. de, P. C. Hooftstr. 111. Mulder Sr., J., Oosterpark 49. Mulder Jzn., Mr. Ties, Vossiusstr. 2ó. Müller, Paulus, Willemsparkweg 15. Muller Jzn., Prof. Dr. F., Oranje* Nassaulaan 46. Muller, J. J. W. A., Leidschekade 70. Muntendam, P., Jan Luykenstraat 31. Munting, Dr. D. K., Den ïexstr. 8. Muskens, Dr. C. J. J., Vondelstr. 136. Naber, S. P. I’Honoré, Lomanstraat 4. Nie, G. J. van, Hartenstraat 5. Nierop, Mej. Dr. L. van, Sarphatistr. 1. Nierop, L. B. van, Museumplein 11.
Nieukerken, Mr. K. J. van, Keizers* gracht 192. Nijhoff, P., Oranje*Nassaulaan 11. Nijland, Mej. Dr. J. A., Nic. Witsen* straat 21. Nijssen, P., Keizersgracht 243. Noort, Past. G. C. van, Prinsengr. 754. Noort, Ds. J. J. van, Nassaukade 82. Nooter, L., Bloemgracht 117. Notten, M. van, Prins Hendriklaan 23. Nuijens, Dr. B. W. Th., Keizersgr. 247. Oderwald, J., Prins Hendrikkade 189. Oderwald, W. H. J., Vondelstraat 146, Odink, Herman, Joh. Verhulststr. 104. Offerhaus Jr., Mr. L., Koninginnew. 157. Ogtrop, A.J.M. van,Joh.Verhulststr. 73, Ogtrop, Bern. L. A. M. van, Paulus Potterstraat 26. Ogtrop, F. M. J. van, Vondelstraat 74. Ogtrop, Mr. P. L. M. van, Van Bree* straat 173. Onderwijzer, A. S., PI. Middenlaan 17. Onnes, O. Kamerlingh, Oudebrugst. 16. Oosterzee, Mr. M. H.van, Sarphatistr. le. Ophorst, Gen.*maj, A. R., Stadhouders* kade 151. Orobio de Gastro Jr., Mr. E. S., Keizers* gracht 721. Os, Mr.V. K. L. van, Koninginnew. 149. Otten, Mr. P., Keizersgracht 505. Ouëndag, B. J., Fr. v. Mierisstr. 111- Overbosch, S. F., Sarphatipark 132. Overhoff Jr., C. F., Van Eeghenstr. 88. Padt, N., Nieuwe Heerengracht 6. Parser, Mr. Godfried, Heerengr. 516.
XXXIII
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1912; p. 7
Datering:
1912
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
010
Jaar:
1912
Pagina:
7
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1911; p. 151
Datering:
1911
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
009
Jaar:
1911
Pagina:
151
De echtgenoot van Maria Rodenburg was van goeden huize. Bij de nieuwe stadsregeering die te ’s Hertogenbosch na de inneming in 1629 optrad, werd ook een mr. Jan Pelgrom benoemd en hy bleef schepen tot 1647. Hy voerde: van goud met een heen en weer getinneerde faas van sabel, in het hoofd eene bij van sabel. Het wapen van Hendrik Pelgrom de Bye stemt daarmee overeen, in zoover dat het en tête 4, en pointe 3 bijen draagt. Inderdaad behoorden zij tot hetzelfde geslacht, dat zyn naam ontleende aan een voor? vader die ter kruistocht was gegaan. Door het huwelijk vaneen Laurens Pelgrom met Judith van Veen, mochten zij er roem op dragen af te stammen van de graven van Teisterbant en de heeren van Heusden. 1 Uit het huwelijk van Hendrik Pelgrom de Bye en Maria Rodenburg werden in het geheel 6 kinderen geboren, waarvan er drie óf ongehuwd, óf zonder kinderen na te laten zijn gestorven. Daarbij ook een meisje, Aeltgen Pelgrom, blijkbaar een petekind van de vrouw van burgemeester de Graeff, Aeltge Boelens uit de Niezel, die bij het huwelijk van Maria had geassisteerd. De oudste dochter, Elisabeth, ondertrouwde op 15 februari 1664, met Philips Engebrecht, notaris inde Korte Keizersdwarsstraat. Bij die inschrijving was de moeder, Maria Pelgrom de Bye, geboren Rodenburg, nog aanwezig. De bruid was 28 jaar en woonde inde Spinhuissteeg. Engebrecht werd later sub? stituut?schout. Door zijn huwelijk met een poortersdochter was hij poorter ge? stelt haar dood tien jaar vroeger, 29 aug. 1620). De rijke burgemeester de Graeff woonde dus inde Niezel. In het quohier van den 200 sten penning van 1631 staat een huis in het Liesdel (de Niezel), ten name van „Aeltis Andris Boelesz erven” aangeslagen voor ƒlOOO, dus voor een vermogen van ƒ2OOOOO. Vlak daarnaast is een huis van „d'erffgenamen van de Heer Jacob Bicker Jacobsz”, nóg hooger aangeslagen, nl. voor ƒ 1100 en vlak inde buurt, inde Warmoesstraat, dat van Dirck Alewijn voor ƒ 1625. Zoo woonden dus de hoogst aangeslagenen der oudere rege
125
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS