Digitaal archief

Onze publicaties zijn doorzoekbaar op woorden in de titel en de tekst. De laatste vijf jaargangen staan nog niet in het digitale archief, maar leden van Amstelodamum kunnen een digitale versie van de tijdschriften en jaarboeken uit deze jaren bestellen door een e-mail te sturen aan redactie@amstelodamum.nl .

 

Uw zoekacties: Jaarboek Amstelodamum, 1961; p. 118

Jaarboeken en Maandbladen

>
Zoektermen
 
 

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1961; p. 118
Datering:
1961
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
053
Jaar:
1961
Pagina:
118
zelfde; ( dezelfde; ) 21) Jan Jacobs van Westrcnen; 22) bewoner Paul Le Febure, beddenwinkel huur/650; 29 Oct. 1766 erven Jan Frcdrik Mamuchet van Houdringe en Catharina van Heusden verk. h. + e. aan Martinus Palmboom voor/12500. (Kw. 6 L. 163); 12 Febr. 1771 bij executie verkocht aan Clara Elisabeth Pechlin voor/18000 (R.A. 2179, 20v); 6 april 1797 erven Jan Jacob en Pietcr Rouwcnhoff verk. h. + e., ge-deeltelijk ( gedeeltelijk ) door brand verwoest, aan Harm Christian Hedeman voor/3565 (Kw. 7 S, 246). 35) H. C. Hedeman, vcrp. verhoogd 1799 tot/68.15; 36) verp. vol. in 1804.
NiEUWENDijK No. 155 „hinlopen” (1587 etc.).
B: H-13; C: 53; D: 2083; E: 1850; F: 74/23; G: 5 Vr. sch. (2 x 22 stuivers). Mogelijk wordt dit huis bedoeld in de boedelscheiding voor schepenen d.d. 1511 Juli 31 (ch. Wk. Lade 44), waarin gesproken wordt over een huis op de Wintmolenzijde waarin Aem en Aecht gestorven zijn, maar dit vermoeden berust alleen op de zeldzame voornaam „Aem”.
1) Aem Claesz. (Cops) 30 ƒ; 2) Aem Claesz. 45 ƒ; 3) Jan Verschuyr 120 ƒ; 4) Aem Claes Cops eig., Gerijt Jacobsz huurder 120 ƒ; 5) Gerijt Jacobs eig. en huurt de zolder van het achterhuis 65 ƒ; 7) fol. 53’ Jacob Jacobsz (Hinlopen). Op 1587 Mei 1 (Kw. 5 (11) 437 en 437 v) verkopen Sybrant Buyck Joostcn-zoon ( Joostcnzoon ) en Anthonis Willemsz Bontekoe dit huis aan Jacob Jacobszn Hinlopen, die aan het huis zijn familienaam ontleende. Er staat dan een „ewige” rente op van 2 X 22 stuivers. Dit huis sluit zonder verdere vervreemding aan op de verponding.
1606 genoemd als N. lenden van 74/25 8) onzeker mogelijk Hans van de Voort; 9) de wed. Jacob Jacobsz. Hinlopen ƒ 106.8.; 10) idem 1652 bet. door de erfgenamen; 11) het huis staat aanvankelijk op Jacob Jacobsz. Hinlopen erven. Het is toen blijkbaar verbouwd en gedeeltelijk bij het Noordelijke huis ge-voegd ( gevoegd ) want de verponding wordt van nu af verlaagd tot 68.15 op naam Francois van der Voort, ter-wijl ( terwijl ) het noordel. huis wordt verhoogd van 53.10 op 91.—. De totale verponding van de twee huizen blijft dus gelijk. Er staat nog bij „7 Sept. 1654 nieuw getaxeerd”. 10 Aug. 1654 Jacob Jacobsz Hinlopen en Hendrik Reacl Pietersz verk. h. -f e. „Hinlopen” aan Franchoys van der Voort voor ƒlO6OO (Kw. 2 B, 108 v); 20 Juli 1712 erven van der Voort verk. h. e. „Hinlopen” aan Pieter van Ockhuysen voor ƒ15500 (Kw. 4 E, 182); 19) verponding verlaagd totjf 62.7; 22) bewoner J. van Ockhuizen, zijdewinckel, huurj 745, inwoonster Cath. van Ockhuizen rentenierster; 23 Aug. 1746 erven Johanna van Petersorn verk. h. + e. „Hinlopen” aan Daniël de Rieu voor ƒ 20000 (Kw. 5 P, 316 v); 17 Okt. 1764 erven Daniël de Rieu verk. h. 4- e. „Hinlopen” aan Jacob Besoet voor ƒ 14000 (Kw. 6 I, 41); 11 Nov. 1778 Jacob Besoet verk. h. -|- e. „Hinlopen” aan Hendrik Schonegevel voor ƒ 15000 (Kw. 6 IJ, 189); tot 36).
NIEUWENDIJK No. 157 „HET GROENE HUIS” (1606) „DE CANSELARIJ VAN VRIESLANt” (1790 en gevelsteen Anonimus).
B: H-14 C: 52; D: 2082; E: 1849; F: 74/25; G: 18 gulden.
1) Geert Willem Boon of Boom 30 2) Mijnard Zijvertsz. 45 3) dezelfde 60 £■, 4) Cornclis Gerrijts eig., Meijnert Zijvertsz huurder; 5) Claes Elbertsz (== Goyer) eig. 60 Op 19 Mei 1553 scheldt Arcnt Henricxz., alias schout Arcnt, dit huis kwijt aan Frans Walichsz in Hoorcn, Aem Clacsz. noord en Pieter Roemcrsz in S. Janshoofd zuid, achter tot Sijmon Cops Claesz. met een vrije uitgang op het Water (- Damrak). In 1606 komt Hacsgen Wouters, Wed. van Claes Elbertsz Goyer, met haar neven Dirck Claes in t Schepel en Mathijs Evcrts van Oostwoude en Albcrt Sijmons Joncheyn, en scheldt het huis kwijt aan Jan Pietersz Bruchman. Idct is dan genaamd ~Hct Groene huis” en lendenen zijn Reynier Jansz schaarslijper en Willem Mathijsz zuid en Jacob Jacobsz Hinlopen noord, achter tot Mouris Her-mansz ( Hermansz ) met een uitgang op ’t Water. Hiermede is wederom aansluiting verkregen aan de verponding. 8) fol. 39 Aggc Pietersz. Brugman; 9) Jan Pietersz Brugman per Adriaen Brugman ƒ 87.10; 10) tot 13) idem; 14) onzeker; 15) tot 18) Jan Pietersz Brugman; 19) verponding verlaagd tot ƒ 43.15, Jeronimus Ernst van Bassen en Gijsbert Heijcoop, d’erven van Jan Brugman; 20) en 21) d’erven Jan Brugman; 22) bewoner Jac. ten Kate, sitsenwinkel ƒ 525; 23) tot 32) d’erven Brugman; 33) verp. verhoogd tot ƒ54.3; 9 Sept. 1790 erven Warner en Maria Brugman verk. h. + e. de „Canselarij van Vriesland” aan Nicolaas Theodorus Gravius voor ƒ 12400 (Kw. 7 L, 63v); op zijn naam tot 36).
NIEUWENDIJK No. 159 „HET SINT JANS H GO Fd” (1585).
B: H 15; C: 51; D: 2081; E: 1848; F 74/26; G: niet bekend. 15e en/of begin 16c eeuw Giisbcrt Goesen drocchschcerder (Arch. Huisz. 32 fol. 119).
1) Peter Romertsz. 15 /; 2) dezelfde 36 /; 3) Cornelis Inthocm 50 /; 4) Cornelis Gerrijts eig. Willem Thijmcns huurder, 60 /; 5) Claes Cornelis eig. 40 /; op 12 Maart 1585 (Kw. 1 (4) fol. 35) verkoopt
115
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer