PRESENTATIE JAARBOEK 2018 ‘DE OUDE KERK VAN AMSTERDAM’

Vrijdag 5 oktober 2018
Van 16:00 tot 18:00 uur
Oude Kerk
Oudekerksplein 23

De Oude Kerk opent op 5 oktober de deuren van zeven bijzondere zijruimten, waaronder enkele die eerder niet voor het publiek toegankelijk waren. Speciaal voor deze gelegenheid komt de één-meter hoge zilveren monstrans die ooit hoorde bij de Oude Kerk, tijdelijk terug. De zijruimtes presenteren een nieuwe inrichting die meer laat zien van de rijke geschiedenis en kunstcollectie van de Oude Kerk.

Ter gelegenheid van de nieuwe publiekspresentatie heeft het Genootschap Amstelodamum het Jaarboek 2018 geheel gewijd aan de Oude Kerk. Twaalf auteurs belichten uiteenlopende facetten van de geschiedenis van de Oude Kerk: het gebouw, zijn functies, kerkschatten, orgels en gebruikers.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe publieksopstelling en de presentatie van het jaarboek 2018 De Oude Kerk van Amsterdam op vrijdag 5 oktober 2018.

Programma

16.00 uur             Inloop
16.30 uur             Testimonies door Adeola Enigbokan
17.30 uur             Presentatie jaarboek ‘De Oude Kerk van  Amsterdam’ door Jan Boomgaard, voorzitter Genootschap Amstelodamum
17.45 uur             Openingswoord van Jacqueline Grandjean bij de nieuwe publiekspresentatie ‘Meer Oude Kerk’
18.00 uur            Drankje 

Oude Kerk
Oudekerksplein 23
Amsterdam

Als u komt, laat het dan even weten via rsvp@oudekerk.nl

Met vriendelijke groet,
Jan Boomgaard, voorzitter Amstelodamum

VIER LUNCHLEZINGEN OVER MONUMENTENBEHOUD

Donderdag 4 oktober - donderdag 25 oktober 2018

In samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam worden op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 oktober 2018 van 12.30 – 13.15 uur vier lunchlezingen gehouden waarin de monumentenstad Amsterdam centraal staat.

Plaats: Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, Amsterdam,
Bodeplein (2e verdieping).
Toegang vrij.

4 oktober: Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer
Restauratie en herplaatsing van de gevelsculptuur van het Oudezijds Herenlogement aan de Grimburgwal
Momenteel vindt de restauratie plaats van het beeldhouwwerk, dat het in 1647 gebouwde logement aan de Grimburgwal sierde. In 1874 maakte het gebouw plaats voor een vrouwenziekenhuis en raakten de beelden verspreid. Gerrit Vermeer en Gert Eijkelboom brachten deze weer bijeen en verrichten onderzoek. In deze lezing doen zij verslag van hun laatste bevindingen.

11 oktober: Gerrit Vermeer
De verdwenen Nieuwezijds kapel aan het Rokin
Tegen de zin van velen liet de Hervormde Gemeente in 1908 de Nieuwezijds Kapel ofwel de Heilige Stede slopen. Daaraan voorafgaand vond nog de nodige documentatie van het kerkgebouw plaats. Veel onderdelen bleven bewaard maar raakten verspreid. Er volgden een aantal publicaties, maar daarna bleef het stil. Wat is er nog allemaal en wat zouden we daar met ons voortgeschreden inzicht nog mee kunnen? Een verslag van een eerste verkenning.

18 oktober: Paul Morel (Stadsherstel)
Wat te doen met al die nieuwe gebouwen in de monumentenzorg?
De grens van het aanwijzen van monumenten schrijdt steeds verder voort en omvat architectonische en stedenbouwkundige verschijnselen op een steeds grotere schaal. Aanwijzen als monument blijft mogelijk, maar hoe moeten we ons in die uitgestrekte gebieden en met kolossale gebouwen ons het monumentenbehoud voorstellen?

25 oktober: Roel Hijink
Gedenken in Amsterdam
Voor de stichting van het Namenmonument moet een ander monument, dat van de Joodse Erkentelijkheid, voor de tweede keer een verplaatsing ondergaan. In het oosten van Amsterdam staan heel veel herdenkingsmonumenten van achtereenvolgende generaties. Roel Hijink, specialist in het gedenken, plaatst een aantal van deze monumenten in hun context.

Open Monumentendagen 2018

Zaterdag 8 september 2018
Van 10:00 tot 17:00 uur
Amstelkerk
Amstelveld 10

Amsterdams Erfgoed Variété

Typisch Amsterdams? Tijdens Open Monumentendag Amsterdam (op 8 & 9 september) staat deze vraag centraal. De grachtenhuizen, de hofjes en de kerken die Amsterdam zo typeren, openen dit jaar hun deuren. Ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed bekijken we de stad door een Europese bril en ontmoeten haar inwoners, die vanuit hun land van herkomst een stukje Europa de stad binnenbrachten. Zij vertellen de verhalen van vluchtelingen, wetenschappers en handelsopportunisten, die hun stempel drukten op de stad. Ook de stenen krijgen dit jaar een stem; materialen van heinde en verre die van het moerassige Amsterdam een stad van marmer en natuursteen maakten. Tijdens deze editie van Open Monumentendag Amsterdam zal blijken dat het juist het niet-Amsterdamse is, wat Amsterdam zo typisch maakt.

In Amsterdam zijn naast de officiële instanties op het gebied van de monumentenzorg een aantal belangenorganisaties voor het gebouwde erfgoed in actie. In de Amstelkerk zullen deze organisaties op zaterdag 8 september acte de présence geven met hun stand met publicaties en promotiemateriaal. Daarnaast zullen zij vanaf 10 uur steeds op het hele uur een lezing of workshop starten op basis van het thema van de Open Monumentendag. De lezingen, quizzen of workshops, met gelauwerde sprekers en deskundigen, duren steeds maximaal een half uur. Voorts is het mogelijk aan de aanwezige organisaties vragen te stellen en in discussie te treden. De dag zal in het teken staan van Amsterdam, het gebouwde erfgoed en de problemen die soms spelen bij het behoud ervan.

De deelnemende organisaties zijn: Genootschap Amstelodamum, Erfgoedvereniging Heemschut, Stadsherstel Amsterdam, het Cuypersgenootschap, Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad, Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden, en Stichting Monumenten Amsterdam-Noord,

De locatie de Amstelkerk, gelegen op het Amstelveld, wordt welwelling ter beschikking gesteld voor de organisaties door Stadsherstel Amsterdam.

 

Boottocht naar het Muiderslot

Zaterdag 30 juni 2018
Van 10:45 tot 15:15 uur
Muiderslot
vertrekpunt haven van IJburg, Muiden

Zaterdag 30 juni 2018, 10.45 – 15.15 uur
Vertrekpunt: Amsterdam-IJburg, vanaf de Krijn Taconiskade 124 (dit is vlakbij het eindpunt van tramlijn 26 vanaf Amsterdam CS).

Aan het middeleeuwse Muiderslot is de afgelopen eeuwen flink gesleuteld. Ook de wijze waarop het Muiderslot na de eerste, negentiende-eeuwse restauratie gepresenteerd wordt aan het publiek is aan voortdurende verandering onderhevig. Sinds 2011 wordt het Muiderslot ook gepresenteerd als ‘Amsterdam Castle’. Een aanduiding die niet zonder kritiek is gebleven. Zie ook het artikel ‘Amsterdam Castle’: een Amsterdams kasteel in Muiden (Amstelodamum, jrg.104, afl.3, 2017, p.122-132) van de studenten Heritage and Memory Studies van de Universiteit van Amsterdam. Hoog tijd dus dat leden van Amstelodamum de nieuwe presentatie gaan bekijken zoals dat ook al eerder gebeurde in juni 1929!

Programma:
10.45 uur: Inscheping (de boot vertrekt stipt om 11.00 uur)
11.00 – 11.45 uur: Boottocht van IJburg naar het Muiderslot.
11.45 – 12.45 uur: Ontvangst met koffie of thee en lekkernij, gevolgd door de inleiding.
12.45 – 14.15 uur: Rondleiding door het Muiderslot.
14.30 – 15.15 uur: Boottocht Muiderslot – IJburg, Krijn Taconiskade

Wilt u aan deze excursie deelnemen, maak dan € 20,00 over op rekening
NL49 INGB 0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘Boottocht Muiderslot’. Uw betaling geldt als aanmelding. Neem uw Museumjaarkaart mee! Bent u niet in het bezit van een Museumjaarkaart dan dient bij toegang tot het Muiderslot € 9,00 extra te worden betaald.

Let op: de rondleiding door het Muiderslot gaat over verschillende verdiepingen met nauwe gangen en trappen.