Jaarvergadering en Presentatie Jaarboek Oeroud Amsterdam

Zaterdag 21 april 2018
Om 12:00 uur
Stadsarchief Amsterdam

 

Jaarvergadering en presentatie Jaarboek Oeroud Amsterdam. Een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van Amsterdam

Zaterdag 21 april 2018, 12.00 uur

Stadsarchief Amsterdam

 

Programma

12.00 – 12.15 uur: Inloop

12.15  – 13.00 uur: Jaarvergadering

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen van de vorige vergadering op 22 april 2017. De notulen zijn te vinden op de website van Amstelodamum (amstelodamum.nl) en liggen met de overige stukken ter inzage bij het Stadsarchief. De stukken kunnen ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten: secretaris@amstelodamum.nl
  4. Jaarverslag 2017.
  5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018.
  6. Verslag Kascommissie.
  7. Jaarprogramma 2018 .
  8. Samenstelling Bestuur. Het bestuur stelt voor de heer G.Eijkelboom te benoemen tot bestuurslid.
  9. Wat verder ter tafel komt en sluiting

13.00 – 13.15 uur: Pauze met koffie of thee

 

13.15 uur: Presentatie Jaarboek Oeroud Amsterdam. Een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van Amsterdam 2017