Alle Amsterdamse Akten

Zaterdag 13 april 2019
Van 13:15 tot 14:00 uur
Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32

De archieven van de Amsterdamse Notarissen zijn in 2017 op het Memory of the World Register van de UNESCO geplaatst. Het Notarieel Archief is het meest omvangrijke en veelzijdige archief over de geschiedenis van Amsterdam. Het omvat alle notariële akten opgemaakt tussen 1578 en 1915. Het bevat gegevens van miljoenen Amsterdammers en buitenlanders van Nederlandse oorsprong. Van de gewone man en van beroemde personen zoals Rembrandt en Peter Stuyvesant. Daarvan is nu slechts 7% op akteniveau toegankelijk. Een groot deel omvat de periode van de Gouden Eeuw. Miljoenen overeenkomsten, verklaringen en testamenten van kooplieden en scheeps­eigenaren vertellen het verhaal van de ontwikkeling van Amsterdam tot wereldhandelsmacht.Het Stadsarchief wil alle (miljoenen) akten digitaliseren en doorzoekbaar maken. Een gigantisch karwei! Ellen Fleurbaay, hoofd Presentatie en Participatie van het Stadsarchief, vertelt u er meer over.

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 13 april 2019
Van 12:00 tot 12:45 uur
Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32

Op zaterdag 13 april 2019 is de jaarlijkse Jaarvergadering van Amstelodamum.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen van de vorige vergadering op 21 april 2018.
  4. De notulen zijn te vinden op de website van Amstelodamum  www.amstelodamum.nl) en liggen met de overige stukken ter inzage bij het Stadsarchief. De stukken kunnen ook per mail of post worden toegestuurd. Een verzoek daartoe kunt u richten: secretaris@amstelodamum.nlJaarverslag 2018, Financieel verslag 2018 en begroting 2019.
  5. Verslag Kascommissie.
  6. Verhoging contributie met ingang van 1 januari 2020.
  7. Jaarprogramma 2019.
  8. Bestuurszaken: Aftreden van voorzitter J.E.A. Boomgaard en vice-voorzitter mevrouw M. Lyre.
  9. Wat verder ter tafel komt en sluiting.

12.45 – 13.15 uur: Pauze met koffie of thee

 

Excursie naar de VOC werf en Van Gendthallen

Zaterdag 23 maart 2019
Van 11:00 tot 13:15 uur
Cafe Czaar
Czaar Peterstraat 281

Het Oostenburgereiland is een van de drie Oostelijke eilanden, en werd in 1660 aangelegd als werfcomplex van de VOC. Tussen 1660 en 1799  zijn hier circa 500 Oost-Indiëvaarders gebouwd. Na de VOC kwam de Amsterdamsche Stoombootmaatschappij van Paul van Vlissingen op het eiland. De smidse en werkplaats van deze maatschappij groeiden uit tot het latere Werkspoor, waar onder meer de Van Gendt-hallen nog aan herinneren. Op de noordwestoever van de voormalige VOC-werf, op het latere Stork-terrein naast de Van Gendt-hallen, heeft Monumenten en Archeologie vanaf 2000 verschillende opgravingen uitgevoerd. In deze excursie nemen Ranjith Jayasena en Gert Eijkelboom u mee in het rijke verleden van dit stukje Amsterdam dat nu volop in (her)ontwikkeling is.

Programma

11.00-11.30 uur: Verzamelen met koffie of thee bij Café Czaar, Czaar Peterstraat 281
11.30-11.45 uur: Inleiding door Ranjith Jayasena, archeoloog bij Monumenten & Archeologie en Gert Eijkelboom, bestuurslid Amstelodamum.
11.45 uur: Te voet naar de VOC werf
12.30 uur: Te voet naar de Van Gendthallen

13.15 uur: Einde

Het Café Czaar is bereikbaar met lijn 10.
 
Wilt u aan deze excursie deelnemen, maak dan € 8.50 over op rekening
NL49INGB0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘excursie VOC werf’. Uw betaling geldt als aanmelding.

 

Excursie Castrum Peregrini en auteursgesprek met Annet Mooij

Zaterdag 9 maart 2019
Van 14:00 tot 17:30 uur
Castrum Peregrini
Herengracht 401

Annet Mooij schreef een goed ontvangen biografie over Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht (1912-2013), De eeuw van Gisèle. Gisèle was beeldend kunstenaar, maar zij is vooral bekend geworden als hoedster van de artistieke woongemeenschap in haar huis aan de Herengracht, door haar en haar vrienden ‘Castrum Peregrini’ genoemd. Het leven van Gisèle ligt tot op de dag van vandaag opgeslagen in dit Amsterdamse grachtenpand, zo schrijft Mooij. ‘Wie het bezoekt, betreedt een tijdcapsule.’

Programma
14 uur: Ontvangst met korte inleiding in Castrum Peregrini.
14.30 uur: Start rondleidingen in vier groepen / mogelijkheid tot bekijken film Het steentje van Gisèle.
16.15 uur: Gesprek met Annet Mooij door Patricia van Ulzen, hoofdredacteur van Amstelodamum.
17.00-17.30 uur: Borrel (voor eigen rekening), napraten, verkoop en signeren van boeken (er kan met pin betaald worden).

Wilt u aan deze excursie deelnemen, maak dan € 12,50 over op rekening NL49INGB0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘excursie Castrum Peregrini’. Uw betaling geldt als aanmelding. Er is een maximum van 50 deelnemers. Bij overtekening hebben leden voorrang.