Auteursgesprek met Linda Vlassenrood

Donderdag 16 mei 2019
Van 12:30 tot 13:30 uur
Stadsarchief Amsterdam, 2e verdieping (Bodeplein)

Architectuurhistorica en curator Linda Vlassenrood heeft in 2018 een subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om onderzoek te doen voor een publicatie over het werk van de Amsterdamse architect en stedenbouwkundige Jakoba Mulder (1900-1988). In 1930 werd Mulder als eerste vrouwelijke architect aangenomen bij de in 1928 opgerichte afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst Publieke Werken, waar zij nauw samenwerkte met Cornelis van Eesteren. Van Eesteren en zijn collega’s Scheffer en Van Lohuizen ontwierpen de stadsuitbreidingen voor het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) in grote lijnen. Een stad komt echter nooit alleen op hoofdlijnen tot stand. Mulder verzorgde de naoorlogse uitwerking en detaillering van de deelplannen. In 1958 volgde zij Van Eesteren op als hoofd Stadsontwikkeling. Mulder is altijd in zijn schaduw blijven staan. Er bestaat op hoofdlijnen wel een beeld van haar belangrijkste projecten, maar uitvoerig onderzoek heeft nooit plaatsgevonden en daardoor ontbreekt ook inzicht in haar specifieke bijdrage. Linda Vlassenrood wil daar nu verandering in brengen.

Entree gratis voor leden, € 5 voor niet-leden (graag overmaken op rekening NL49INGB0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘auteursgesprek Linda Vlassenrood’. Of meld u aan als lid.)

OPROEP CONTACTEN EN MATERIAAL JAKOBA MULDER
Wie heeft nog met Jakoba Mulder samengewerkt of les van haar gekregen aan de Universiteit van Amsterdam in de periode 1966-1972? Wie heeft haar via de Amsterdamse Soroptimistenclub goed leren kennen? Wie heeft wellicht nog brieven, oude interviews, foto’s of andere persoonlijke documenten in zijn of haar bezit? U kunt uw reactie direct sturen aan onderzoeker Linda Vlassenrood: l.vlassenrood@gmail.com.

Auteursgesprek met Mariëlle Hageman

Donderdag 13 juni 2019
Van 12:30 tot 13:30 uur
Stadsarchief Amsterdam, 2e verdieping (Bodeplein)

In De geschiedenis volgens Bicker vertelt Mariëlle Hageman het buitengewone verhaal van de Amsterdamse patriot Jan Bernd Bicker (1746-1812), een van de hoofdrolspelers van de geschiedenis van zijn tijd én een belangrijke ooggetuige. Bicker behoorde tot de eerste Nederlandse voorvechters van democratie, stemde over de onafhankelijkheid van Amerika, maakte de Franse Revolutie mee en ontmoette Napoleon. Hij was ook een vluchteling, een balling en een gevangene. Mariëlle Hageman baseerde haar boek op de vele dagboeken, memoires, brieven en andere stukken waarin Bicker zijn leven documenteerde en die nu bewaard worden in het Stadsarchief Amsterdam en het Nationaal Archief.

Entree gratis voor leden, € 5 voor niet-leden (graag overmaken op rekening NL49INGB0000052391, t.n.v. Genootschap Amstelodamum, onder vermelding van ‘auteursgesprek Mariëlle Hageman’. Of meld u aan als lid.)

Mariëlle Hageman, 'De geschiedenis volgens Bicker'