75 jaar na de bevrijding van Nederland zal Amstelodamum een kritische terugblik publiceren op het eigen functioneren voor, tijdens en na de Duitse bezetting. De ruim geïllustreerde publicatie zal licht werpen op de dilemma’s die de bezetting met zich meebracht voor een micro-samenleving van zo’n vijftienhonderd meestal ‘well to do’ Amsterdammers van allerlei religieuze en politieke gezindten, onder wie relatief veel joden of in elk geval mensen die door de bezetter als joods werden aangemerkt. De analyse van het ‘voorzichtig manoeuvreren’ van een vereniging als Amstelodamum tijdens de bezettingsjaren is een interessante toevoeging aan de literatuur over Nederland tijdens WOII.

Wat de publicatie daarnaast uitzonderlijk maakt, is de erin opgenomen facsimile herdruk van de Kroniek die Amstelodamum tijdens de bezettingsjaren bijhield, een verslag van dag tot dag van de belangrijkste gebeurtenissen in Amsterdam. Dit na de oorlog uitgegeven document is historisch gezien zó interessant dat het een herdruk verdient. De Kroniek getuigt van de verschrikkingen van de bezettingstijd, maar laat ook zien dat het gewone leven doorging: een executie op de ene dag, de viering van een veertigjarig jubileum ‘in dienst der Gemeente’ op de andere dag. Deze onthutsende gelijktijdigheid van terreur en alledaagse gebeurtenissen maakt de Kroniek tot een fascinerend tijdsdocument dat inzage geeft in hoe het was om als gewone Nederlander te leven onder een moorddadig dictatoriaal regime.

Auteur is Willem van Bennekom, voormalig advocaat en rechter, voormalig voorzitter van het bestuur van Amstelodamum,  inmiddels ook ervaren historisch onderzoeker met enkele succesvolle boeken op zijn naam.

De presentatie van het boek is gepland voor 16 april 2020. Burgemeester Femke Halsema, onze beschermvrouwe, heeft zich bereid verklaard het eerste exemplaar in ontvangst te nemen.

Aanmelden voor de bijeenkomst is nog niet mogelijk.