VERJAARDAG VAN AMSTERDAM

tolprivilege 1275 

27 oktober 2016

Van 17:00 tot 18:30 uur in het Stadsarchief Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32.

Op de 741e verjaardag van Amsterdam wordt ook nu weer het Tolprivilege van Graaf Floris V van 27 oktober 1275 onthuld. In deze middeleeuwse oorkonde wordt voor het eerst de naam Amestelledamme vermeld. Dit jaar gebeurt de onthulling door Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van de NRC. Hij zal de stad een verjaardagwens doen toekomen.

Na de onthulling wordt in de Schatkamer van het Stadsarchief een kleine expositie geopend met als thema Middeleeuwse Stadszegels. In een aantal vitrines worden laatmiddeleeuwse zegels getoond, waaronder die van graaf Floris V. Deze tentoonstelling duurt tot 11 december.

Op  zaterdag- en zondagmiddag 29 en 30 oktober, 15.00 uur houdt Erik Schmitz de samensteller van de expositie een lezing over de middeleeuwse stadszegels. 

Traditie getrouw organiseert de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad op de verjaardag van Amsterdam de Geurt Brinkgreve lezing. Deze vindt plaats in de Zuiderkerk, aanvang 20.00 uur. De lezing wordt dit jaar gehouden door onderzoeksjournalist Floor Milikowski. Zij is gespecialiseerd in stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke cultuur. Zij schrijft voor het weekblad De Groene Amsterdammer een interessante artikelen reeks onder de titel ‘Van wie is de stad’?