LUNCHLEZINGEN IN NOVEMBER

Gedeelte van een slagtand van een mammoet, ivoor, lengte 80 cm. De slagtand werd werd in 2000 gevonden tijdens de aanleg van de Afrikahaven in de Houtrakpolder. De slagtand dateert uit de uit de laatste kopude periode, de Weichsel-ijstijd (120.000 tot 9000 voor onze jaartelling)
Gedeelte van een slagtand van een mammoet, ivoor, lengte 80 cm. De slagtand werd in 2000 gevonden tijdens de aanleg van de Afrikahaven in de Houtrakpolder. De slagtand dateert uit de laatste koude periode, de Weichsel-ijstijd (120.000 tot 9000 voor onze jaartelling)

In samenwerking met Spui25 (UvA) worden op de donderdagen 3, 10, 17 en 24 november van 12.30 tot 13.00 uur lunchlezingen gehouden. In deze november-lezingen staat de ‘oertijd’ van Amsterdam centraal, waarbij wordt ingegaan op de geschiedenis van onze stad tot de tijd van het Tolprivilege van 1275.

De lezingen worden verzorgd door:

3 november: Peter Henderikx, (UvA, Afdeling Geschiedenis) De voorgeschiedenis van Amsterdam. Ontwikkeling van ontginning en bewoning van Amstelland (10e-13e eeuw).

10 november: Jerzy Gawronski (Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie) De Noord-Zuidlijn en de vroegste geschiedenis van Amsterdam.

17 november: Ranjith Jayasena (Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie) Van boerennederzetting naar ambachtsnederzetting.

24 november: Kees Verkerk (UvA, Afdeling Geschiedenis) Amsterdam in de tijd van het tolprivilege

Aanmeldingen via de website van Spui25: aanmelden

Tolprivilege van 1275.
Tolprivilege van 1275.