maandblad 2017

Amstelodamum 2017 / 1 jan-mrt

Amstelodamum 2017/1 jan-mrt

Maandblad voor de kennis van Amsterdam

Aflevering 1 van 2017 bevat de volgende artikelen:

Jacoba Froukje Pot-Keegstra (1908-1997): meer halen uit minder
Ze koos onomwonden voor de Nieuwe Zakelijkheid, ze wilde een einde maken aan de rol van de vrouw ‘als slaaf van haar huis’ en ze bouwde veel voor bijzondere groepen. Haar uitgangspunten zijn zichtbaar in haar eerste grote opdracht de Oranjehof voor werkende alleenstaande vrouwen uit 1942 en haar laatste: de Bijlmerbajes. Ineke Teijmant maakte een portret van architecte Jacoba Froukje Pot-Keegstra.

Frascati als dans- en concertzaal of de ongeëvenaarde kermissen van J.E. Stumpff
Op de plaats van het huidige theater Frascati in de Nes stond eens het Maria Magdalenaklooster. Kort na de Alteratie van 1578 kwam het klooster in bezit van het stedelijke Leprozenhuis, dat in het complex het logement De Stad Lion uitbaatte. Begin negentiende eeuw vestigde Frascati zich hier. Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer beschrijven hoe het uitspanningslokaal vanaf 1840 onder de bezielende leiding van de musicus-ondernemer J. Eduard Stumpff uitgroeide tot een van de belangrijkste concertzalen van Amsterdam. De zaal genoot grote bekendheid door de telkens wisselende spectaculaire inrichting tijdens de jaarlijkse september-kermis.

Duim, voet en roede, oude Amsterdamse lengtematen
De Amsterdamse voet en de Amsterdamse el waren tot 1821 de gebruikelijke lengtematen van de stad. De standaarden daarvan werden bewaard op het stadhuis en de waag. De el, ongeveer 688 mm lang, werd gebruikt door winkeliers en in de (laken)handel; de voet, ongeveer 283 mm, in de houthandel, de bouw en de landmeting. Gerrit Berends ontrafelt de historie van de Amsterdamse voet en probeert de precieze lengte van de voet en zijn veelvouden te achterhalen.

Alle Amsterdamse Akten; mooie verhalen uit het dagelijks leven
Ellen Fleurbaay van het Stadsarchief beschrijft de digitalisering van interessante documenten die in het archief worden bewaard. Op notarieel. archief.amsterdam (géén .nl achter Amsterdam) zijn bijvoorbeeld tal van akten te raadplegen (van 1578 tot 1915) over burenruzies, bedrijfsongevallen, overspel enzovoort.

Verder: Het Amsterdam van Maarten Kloos, recensie van Aan de Amsterdamse Wallen, De levens van Jan Six en Ets Haim, 18 highlights from the oldest Jewish library in the world.