Over Amstelodamum

 

Doelstelling en geschiedenis

Het Genootschap Amstelodamum heeft tot doel de kennis van en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen. Hiertoe geeft het vier maandbladen en één jaarboek per jaar uit, organiseert excursies, symposia en elke donderdag in de maand november lunchlezingen in Spui25.

 

De eerste belangrijke en succesvolle actie van het in 1900 opgerichte Genootschap Amstelodamum was het voorkomen van de demping van de Reguliersgracht. In de loop van de eeuw dat wij bestaan is het accent steeds meer komen te liggen op de wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis van Amsterdam. Maar daarnaast blijft het genootschap zich inzetten bij bedreiging van het culturele erfgoed van Amsterdam en voor een zorgvuldig en verantwoord monumentenbeheer. Voor slechts € 50,- per jaar wordt u lid van Amstelodamum en ontvangt u vier kwartaalbladen, een jaarboek en kunt u deelnemen aan excursies, symposia en lezingen. Sinds kort bestaat er ook een abonnement op de digitale versie van het maandblad en het jaarboek. Dit abonnement kost €35 per jaar, voor studenten €15. Meld u aan!

 

Bestuur

Drs. J.C.E. Belinfante (voorzitter)

Dr. J. E.A. Boomgaard (vice-voorzitter)

Mr. J.H. van Woudenberg (eerste secretaris)

Th. de Groot (penningmeester)

Dr. C. M. Lesger

Drs. W. Th. Kloek

Drs. P.C.M. Lucker

Drs. R.M. Jayasena

 

Redactie

Merel Klein

Wouter Kloek (redactievoorzitter)

Pauline Micheels

Bert van de Roemer

Erik Schmitz

Elisabeth Spits

Kees Verkerk

Gerrit Vermeer

Marjan Vrolijk (eindredactie)

Kees Zandvliet

 

Beeldredactie

Linda Maas

David Mulder

 

Website

De website is ontworpen door Gijs Sierman. De website wordt bijgehouden door Pepijn Lucker.

 

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Het jaarverslag over 2014 vindt u hier en hier de financiële verantwoording.

 

Erelid

Wim Vroom is bij zijn afscheid van het bestuur in 2010 benoemd als erelid van het Genootschap.